2005.

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 155/05) ; Ispravak Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 64/05)
 • Uredba o izmjeni Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 151/05) ; Ispravak Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 48/05)
 • Vlada Republike Hrvatske: Odluka o preraspodjeli sredstava u financijskom planu Hrvatskih autocesta za 2005. godinu (NN 151/05)
 • Hrvatski sabor: Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih autocesta za 2006. godinu (NN 148/05)
 • Hrvatski sabor: Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2006. godinu (NN 148/05)
 • Pravilnik o sigurnosnom savjetniku (NN 144/05)
 • Pravilnik o naknadi za ceste za motorno vozilo registrirano izvan Republike Hrvatske (140/05)
 • Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2005. godinu (NN 139/05)
 • Pravilnik o putnom listu (NN 138/05
 • Pravilnik o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva (NN 132/05); Ispravak Pravilnika o načinu provođenja, rokovima i mjerilima za obavljanje linijskog prijevoza putnika temeljem javnog poziva (NN 144/05
 • Program ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 132/05)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku uvjerenja i o načinu i obliku vođenja evidencije o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje javnog cestovnog prijevoza (NN 132/05)
 • Odluka o visini troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 132/05)
 • Pravilnik o načinu i postupku provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 127/05)
 • Pravilnik o postupku, načinu i rokovima dostave izvješća o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (NN 122/05)
 • Pravilnik o izdavanju dozvole domaćem prijevozniku za korištenje stranog vozila (NN 121/05)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 120/05)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima i ispitivanju tahografa i ispitivanju ograničivača brzine (NN 120/05)
 • Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 120/05); Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 118/05); Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 132/05
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 118/05)
 • Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (NN 118/05)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa (NN 117/05)
 • Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora (NN 117/05)
 • Naredba o ograničenju prometa na državnoj cesti D2 (Podravska magistrala) (NN 104/05)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila (NN 104/05)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 92/05)
 • Pravilnik o licencijama za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i kolodvorskih usluga (NN 87/05)
 • Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja vozilom, o odmorima vozača i o vođenju evidencije rada i odmora vozača (NN 87/05)
 • Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2005. godini (NN 57/05)
 • Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)
 • Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 16/05); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 66/05)