Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

2017.

 • PRAVILNIK - o načinu evidentiranja izdanih i iskorištenih putnih karata u javnom pomorskom prometu (NN 100/17)
 • PRAVILNIK - o dopuni Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/17)
 • PRAVILNIK - o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/17)


2016.

 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 56/16)


2015.

 • UREDBA - O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU (NN 119/15)
 • ISPRAVAK PRAVILNIKA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU (NN 56/15)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU (NN 52/15)


2014.


2013

 • PRAVILNIK - O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG LINIJSKOG POMORSKOG PROMETA (NN 80/13)
 • PRAVILNIK - O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU, TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM (NN 70/13)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 80/13)


2011.

 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 18/11)2010.

 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI BROD I BRODAR KOJI OBAVLJA JAVNI PRIJEVOZ U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 143/10)
 • UREDBA - O UVJETIMA I VREDNOVANJU KRITERIJA ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 4/10)

2009.

 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (NN 87/09)
 • ZAKON - o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 38/09)

2008.

 • UREDBA - o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 145/08)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 141/08)

2006.