2009.

 • PRAVILNIK - O OBRASCU ISKAZNICE, OBLIKU ZNAČKE, OPREMI I SLUŽBENOJ ODJEĆI INSPEKTORA CESTOVNOG PROMETA I INSPEKTORA CESTA (NN 128/09)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE (NN 123/09)
 • PRAVILNIK - O MINIMALNIM SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA TUNELE (NN 119/09)
 • PRAVILNIK - O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA, ROKOVIMA I MJERILIMA ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA TEMELJEM JAVNOG POZIVA (NN 112/09)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE (NN 104/09)
 • ODLUKU - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U AUTOCESTE (NN 104/09)
 • PRAVILNIK - O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU VOZAČA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU (NN 96/09)
 • ODLUKA - O OBLIKU I SADRŽAJU OBRAZACA ZA IZDAVANJE MEMORIJSKIH KARTICA DIGITALNIH TAHOGRAFA (NN 85/09)
 • PRAVILNIK - O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (NN 74/09)
 • ODLUKA - o visini cijene za izdavanje memorijskih kartica za digitalne tahografe (NN 72/09)
 • NAREDBA - O OGRANIČENJU PROMETA NA CESTAMA (NN 64/09)
 • PRAVILNIK - O RASPOREDU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA IZ IZVORA SREDSTAVA HRVATSKIH CESTA d.o.o. U 2009. GODINI (NN 61/09)
 • ODLUKA - O VISINI NAKNADE ZA AKTIVACIJU I KALIBRACIJU DIGITALNIH TAHOGRAFA UGRAĐENIH U MOTORNA VOZILA ZA POKRIĆE TROŠKOVA OVLAŠTENE RADIONICE (NN 58/09)
 • POSLOVNIK - O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (NN 58/09)
 • PRAVILNIK - O STARODOBNIM VOZILIMA (OLDTIMERIMA) (NN 58/09)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TAHOGRAFIMA I OGRANIČIVAČU BRZINE (NN 48/09)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU (NN 44/09)
 • PRAVILNIK - O PRIJENOSU PODATAKA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I O VOĐENJU EVIDENCIJE (NN 43/09)
 • ZAKON - O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA (NN 38/09)
 • ODLUKA - O NAPLATI NAKNADE (CESTARINE) ZA UPORABU AUTOCESTA ILI POJEDINIH CESTOVNIH OBJEKATA NA DRŽAVNIM CESTAMA (NN 36/09)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE (NN 20/09)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO PREVOZE DJECA (NN 20/09)
 • PRAVILNIK - O VRSTI SVJETLA I ZNAKOVA KOJIM SE OZNAČAVAJU VOZILA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA TE NAČINU I POSTUPKU ISKAZIVANJA TIH ZNAKOVA U ZAUSTAVLJANJU VOZILA U PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 6/09)
 • ODLUKA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U AUTOCESTE (NN 13/09)
 •