2010.

 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU (NN 124/10)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2011. I PROJEKCIJE ZA 2012. I 2013. GODINU (NN 140/10)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE (NN 136/10)
 • PRAVILNIK - O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA (NN 128/10)
 • ISPRAVAK ZAKONA - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 112/10)
 • ODLUKA - O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PO POSEBNOM NALOGU MINISTRA ZA 2010. GODINU (NN 95/10)
 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (NN 91/10)
 • PRAVILNIK - O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE (NN 82/10)
 • ODLUKA - O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU (NN 75/10)
 • ZAKON - O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM CESTAMA (NN 73/10)
 • PRAVILNIK - O MJERILIMA ZA IZRAČUN NAKNADE ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ (NN 68/10)
 • PRAVILNIK - O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA (NN 51/10)
 • PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UREĐAJIMA I OPREMI ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM (NN 22/10)
 • ODLUKA - O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE (NN 17/10)
 •