Natječaji za prodaju i najam


14.11.2018.
JAVNI NATJEČAJ - za davanje u zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata (.pdf)
- predmet javnog natječaja je zakup dijela poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, koje koristi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu, na adresama Krležin Gvozd 1A i Prisavlje 14.

PRILOG

NAPOMENA
Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ / potpisane i pečatom ovjerene ponude dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno u Pisarnici Zakupodavca na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Ponude moraju biti u zatvorenoj omotnici s upisanom adresom zakupodavca te naznakom 'Javni natječaj – ponuda za samoposlužne aparate – ne otvaraj'
 
__________________