Vlada: Godišnje izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2013. godinu

ZAGREB, 03.07.2014.
Na današnjoj 172. sjednici Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Izvješće Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga (ARTZU) za 2013. godinu te ga uputila u Hrvatski sabor na usvajanje. Sukladno novom Zakonu o regulaciji tržišta željezničkih usluga koji je stupio na snagu 19. lipnja 2014., ARTZU je pripojen Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije čijim spajanjem nastaje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske predložila je Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio klub zastupnika HDZ-a. Naime, Nacrt prijedloga zakona izrađen od strane nadležnog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture upućenog na mišljenje nadležnim tijelima državne uprave u svibnju 2014., na sveobuhvatniji način sagledava materiju ovog zakona i preciznije definira pojavne oblike u prostoru te nudi kvalitetna rješenja sustavnog upravljanja pomorskim dobrom i lučkim sustavom.