Strateška procjena utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. - 2030. godine - osnovne informacije o ciljevima i programskim polazištima

24.05.2017.
STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (.pdf)

08.06.2017.
Obavijest o trajanju javnog savjetovanja o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030. otvoreno je  i dostupno na sljedećoj poveznici Središnjeg državnog portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard (pregled svih e-Savjetovanja).

Materijali su zbog svoje veličine i zahtjevnosti objavljeni u dva dijela i to kao:
Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja RH 2017-2030 NETEHNIČKI SAŽETAK (.pdf)


ODLUKA - o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske
(.pdf)

ODLUKA - o sadržaju strateške studije za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske
(.pdf)

Odluka o početku javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu Strategije prometnog razvoja RH 2017.-2030.
(.pdf)

MZOIE mišljenje o provedenom postupku SPUO (.pdf)