Prethodna savjetovanja

Na ovim stranicama Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao obveznik javne nabave objavljuje dijelove dokumentacije koje namjerava koristiti u postupcima javne nabave sukladno odredbama članka 198. ZJN 2016.

19.05.2017.
USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM – VTMIS
Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/216) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu usluge održavanja sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom – VTMIS  stavlja na prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dijelove dokumentacije o javnoj nabavi kako slijedi:
 - opis predmeta nabave (.pdf)
 - tehničke specifikacije (.pdf)
 - kriteriji za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta (.pdf)
 - kriterij za odabir ponude (.pdf)
 - posebni uvjeti za izvršenje ugovora (.pdf)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje do 26. svibnja 2017. godine do 13:00 sati.

U navedenom vremenu Ministarstvo omogućava svim zainteresiranim subjektima da iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja dijelova dokumentacije o javnoj nabavi putem elektronske pošte na adresu: javna.nabava@mmpi.hr .
 
Po isteku gore navedenog roka, Ministarstvo će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskoj stranici Ministarstva www.mmpi.hr .