U Zadru održan godišnji seminar inspektora sigurnosti plovidbe

ZADAR, 01.12.2017.
U Zadru se od 29. studenog do 1. prosinca 2017. godine održao godišnji nacionalni seminar inspektora sigurnosti plovidbe, hidro-građevinskih inspektora i inspektora unutarnje plovidbe.
 
Na seminaru je sudjelovao velik broj sudionika, između ostalih i pomoćnik ministra kap. Siniša Orlić te načelnik Sektora inspekcijskih poslova i tehničkih standarda hrvatske flote pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kap. Joško Nikolić.
 
Kap. Siniša Orlić se u uvodnom izlaganju osvrnuo na rad inspektora sigurnosti plovidbe i inspektora pomorskog dobra tijekom protekle godine. Bilo je riječi i o aktivnostima inspekcije tijekom posljednje turističke sezone, kao i o izmjeni Pomorskog zakonika te izmjeni Zakona o lučkim kapetanijama.
 
Skupu se obratio i kap. Joško Nikolić koji je godinu na izmaku ocijenio posebno uspješnom. Pritom je izdvojio kvalitetnu suradnju koju inspekcijske službe imaju s pomorskom policijom.
 
Na seminaru su u skladu s novim ustrojstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovali i inspektori unutarnje plovidbe te kapetani lučkih kapetanija.
 
Istaknimo kako su na sastanku raspravljeni svi aspekti obavljanja inspekcijskih pregleda, dok su od predstojećih aktivnosti, za sljedeću godinu najavljena značajnija sredstva za edukaciju djelatnika, te sredstva za pregled onih brodova u međunarodnoj plovidbi, koji viju zastavu RH, a koji će biti pregledani od strane inspektora sigurnosti plovidbe izvan granica Republike Hrvatske.
 
Nakon uvodnih izlaganja, voditelji odjela za inspekcijske poslove lučkih kapetanija, podnijeli su godišnja izvješća inspekcije pomorske plovidbe, hidro-građevinske inspekcije i inspekcije unutarnje plovidbe.
 
Zaključeno je kako su svi Inspekcijski planovi za prošlu godinu ostvareni uglavnom u visokom postotku.
 
Također, istaknuto je i to kako je Koncentrirana inspekcijska kampanja CIC – Sigurnost plovidbe, prošla uspješno, bez većih problema.
 
Drugi dio seminara započeo je izvješćem kap. Joška Nikolića o zaključcima sa sjednice IMO Odbora za pomorsku sigurnost (Maritime Safety Committee),a koja se od 7. do 16. srpnja 2017. godine održala u Londonu (IMO 98)…

 Inače, na sastanku su kroz predavanja inspektora, sudionika međunarodnih seminara, obrađivane teme za pojedine kategorije inspekcije. Teme su bile sljedeće:

- Expert training Human element VII, održan u Hagu od 3. – 10. listopada 2017. godine,
- HAZ MAT, seminar održan u Lisabonu (EMSA) od 11. – 12. listopada 2017. godine,
- Expert training Safety and environment XIII, održan u Hagu od 28. veljače – 3. ožujka 2017. godine,
- prezentacija s 45 seminara PSC inspektora održanog u Lisabonu (EMSA) u travnju 2017. godine,
- 34 izdanje Priručnika Pariškog memoranduma,
- Uredba o nadzoru emisija CO2 – THETIS MRV – EMSA,
- SOLAS zahtjevi za zaštitu od požara na brodu.
 
Dodajmo kako su na seminaru sudjelovali i eksperti Hrvatskog registra brodova koji su prezentirali:
- najnovije SOLAS zahtjeve vezane uz autonomnost brodova i cyber sigurnost, odnos između sigurnosti broda i sve većih zahtjeva za zaštitu okoliša (Marinko Popović, HRB),
- MARPOL konvencija – najnoviji propisi (Vjeko Barač, HRB),
- Konvencija o balastnim vodama (Vjeko Barač, HRB).
 
Istaknimo kako su svim sudionicima seminara na kraju podijeljene potvrdnice o sudjelovanju.