Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula

ZAGREB, 24.01.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula.
 
Predmetnu je Odluku Skupština Istarske županije donijela na Sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine.
 
Spomenutom se Odlukom proširuje obuhvat lučkog područja luke Pula na sidrište s vanjske strane lukobrana u Puli, te utvrđuju lučka područja luke Ribarska koliba – Pula i luke Valbandon.
 
Istaknimo kako su svi navedeni obuhvati usklađeni s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Istarske županije, Grada Pule i Općine Fažana.
 
Usvojena Odluka nema financijski učinak na Državni proračun.