Vlada RH: Usvojene Odluke o kreditnom zaduženju društva Hrvatske ceste

ZAGREB, 24.01.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku kojom se sa svrhom financiranja obrtnih sredstava društva Hrvatske ceste, ovome cestarskom poduzeću daje suglasnost za kreditno zaduženje u iznosu od 40.000.000,00 eura. Za predmetno su zaduženje istodobno izdana i prateća državna jamstva Vlade RH.

Usvajanjem današnjih Odluka osigurat će se financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2018. i projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu, pri čemu će se predmetni revolving kredit iskoristiti za učinkovitije upravljanje likvidnošću Društva.

Naime, Hrvatske ceste su trenutno u procesu djelomičnog refinanciranja dugova, tako da će i dinamika istog  determinirati potrebe za sredstvima u sljedećih godinu dana.

Valja podsjetiti kako važeća zakonska regulativa diktira dinamiku priljeva i prirode poslovanja društva Hrvatske ceste, zajedno sa dospijećem obveza, pri čemu Društvo u svakom trenutku treba raspolagati s mogućnošću trenutne nabave sredstava za održavanje likvidnosti.

Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da se priljevi sredstava ostvaruju na dnevnoj bazi, u iznosima trošarina obračunatim po prodanim količinama goriva (u jednom danu), dok dugoročne obveze po kreditima dospijevaju na dan.

Donošenje ovih Odluka neće utjecati na rashode i izdatke Državnog proračuna za 2018. godinu.