Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

ZAGREB, 24.01.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i termotehničkih uređaja.

Podsjetimo, Trgovačko društvo JTH Costabella d.o.o., iz Kastva, Ovlaštenik je koncesije temeljem Odluke o koncesiji i Ugovora o koncesiji sklopljenog 05. studenoga 2015. godine.

Spomenutim aktima propisana je obveza da u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora, Ovlaštenik koncesije, Davatelju iste preda uporabnu dozvolu. 

S obzirom da Ovlaštenik koncesije u zadanom roku nije bio u mogućnosti ispuniti navedenu obvezu, isti je zatražio da se rok za izgradnju i dostavu predmetne dozvole produži sa 24 na 48 mjeseci. 

Stoga se današnjom Odlukom, Ovlašteniku koncesije produžuje rok za izgradnju i dostavu uporabne dozvole. Produženje garancije banke, radi dobrog izvršenja posla, Ovlaštenik koncesije dužan je pak dostaviti s rokom važenja do dana 5. svibnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi cca 18 milijuna kuna, pri čemu koncesionar fiksni dio koncesijske naknade plaća u iznosu od 200.310,00 kuna godišnje. Promjenjivi dio koncesijske naknade Koncesionar trenutno ne plaća, budući da pomorsko dobro nije privedeno namjeni za koju je izdana koncesija.

Podsjetimo kako je Plaža Kostabela sastavni dio budućeg hotelskog kompleksa-resorta Costabella, projekta uvrštenog na listu strateških investicija Republike Hrvatske.