U Zagrebu održano 48. zasjedanje Savske komisije

ZAGREB, 22.02.2018.
U Zagrebu je od 20. do 21. veljače 2018. godine održano 48. zasjedanje Savske komisije.

Ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na sastanku su sudjelovali pomoćnik ministra Anđelko Petrinić, kap. Joško Nikolić iz Uprave sigurnosti plovidbe te Silvio Ridzak iz Uprave unutarnje plovidbe.

Sjednici je prisustvovala i pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, gđa Elizabeta Kos.

Središnje teme dvodnevnog zasjedanja bile su vezane uz provođenje aktivnosti uspostave međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi, stvaranje uvjeta za sigurnu plovidbu rijekom Savom i pritokama te uspostavu održivog tj. integriranog upravljanja vodnim resursima, površinskim i podzemnim vodama.

Na sastanku se razgovaralo i o potrebi usklađivanja zajedničkih/integriranih planova za sliv rijeke Save, poput Plana za upravljanje slivom rijeke Save i Plana za upravljanje rizicima od poplava.

S tim u vezi,  istaknuta je potreba daljnje integracije sustava Riječnih informacijskih servisa (RIS) i GIS-a, sa Sustavom nadzora, predviđanja i ranog upozoravanja.

Bilo je riječi i o pripremi, odnosno realizaciji razvojnih programa i ostalih strateških dokumenata, provođenju i koordinaciji studija i projekata, harmonizaciji nacionalnih propisa sa EU propisima, izradi dodatnih protokola, kao i o razvoju turizma na rijeci Savi i savskim pritokama.

Na sastanku su dogovorene i aktivnosti tj. mjere za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti od poplava, leda, suše i incidenata na rijeci Savi, poput reduciranja ili eliminacije supstanci štetnih za riječni okoliš.

Podsjetimo, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) zajedničko je tijelo s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje svojih funkcija, odnosno provedbu Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save. Čine je po dva predstavnika svake Stranke Okvirnog sporazuma, tj. član i zamjenik člana svake Stranke, pri čemu svaka Stranka u Savskoj komisiji ima jedan glas. Sjedište Komisije je u Zagrebu, Republika Hrvatska.

U svrhu primijene Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Savskoj je komisiji dana je ovlast za donošenje odluka u području plovidbe i za davanje preporuka o svim ostalim pitanjima.

Osim toga, Savska komisija služi kao središnja točka u identifikaciji i provedbi projekata od regionalne važnosti, što vodi do jačanja međusobne suradnje savskih zemalja u području upravljanja vodama.