Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka

ZAGREB, 01.03.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za korištenje i održavanje pomorskog dobra na kojem se nalazi zgrada Lučke kapetanije Rijeka.

Naime, objekt se nalazi na području luke otvorene za javni promet Rijeka i upisan je kao pomorsko dobro.

Usvajanjem Odluke definira se pravni status korištenja i održavanje zgrade s ciljem uređivanja iste putem sredstava EU fondova.

S tim u vezi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno je koristiti i održavati zgradu, pomorsko dobro i zemljište radi obavljanja poslova sigurnosti plovidbe.

Ministarstvo tako stečene ovlasti ne može prenijeti na drugog.