Održana radionica za rad u aplikaciji SafeSeaNet Ecosystem GUI (SEG) Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)

ZAGREB, 21.03.2018.
Dana 20. i 21. ožujka 2018. godine u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održana je radionica za rad u aplikaciji SafeSeaNet Ecosystem GUI (SEG), u organizaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) i ovog Ministarstva.

Uvodni govor održao je kap. Siniša Orlić, pomoćnik ministra u Upravi sigurnosti plovidbe, nakon čega su predstavnici EMSA-e započeli s provedbom edukacije za rad u aplikaciji SEG.

Aplikacija SEG predstavlja učinkovit i pouzdan alat nadzora pomorskog prometa, za potrebe operativnog i analitičkog rada, obzirom da raspolaže brojnim funkcionalnostima koje djelatnicima službi s nadležnostima na moru mogu osigurati brži, jednostavniji i efikasniji rad u praćenju situacijske slike na moru.

Pored praktičnog rada u aplikaciji SEG koja predstavlja napredno grafičko sučelje u kojem su objedinjene mogućnosti lociranja pomorskih objekata kombinacijom različitih izvora i tehnologija lociranja (AIS, satelitski AIS, LRIT, CleanSeaNet i drugi), predstavnici EMSA-e predstavili su i mogućnosti satelitskog Copernicus sustava, dok su predstavnici Uprave sigurnosti plovidbe predstavili nacionalne alate za nadzor i upravljanje pomorskim prometom.

Radionici je prisustvovalo ukupno 39 djelatnika sa predstavnicima iz svih službi s nadležnostima na moru, uključujući pomorsku policiju, carinu, sanitarnu inspekciju, upravu ribarstva te ratnu mornaricu, kao i predstavnicima Slovenije i Crne Gore.

Po završetku radionice svim sudionicima iste EMSA je uručila odgovarajuće certifikate kao dokaz o uspješno provedenoj edukaciji.
FOTOGALERIJA
DSC00001 (2).JPG
DSC00002.JPG
DSC00003 (2).JPG
DSC00004 (2).JPG
DSC00004.JPG
DSC00005.JPG
DSC00006.JPG
DSC00007 (2).JPG
DSC00007.JPG
DSC00008 (2).JPG
DSC00008.JPG
DSC00009 (2).JPG
DSC00009.JPG
DSC00011.JPG
DSC00012 (2).JPG
DSC00013 (2).JPG
DSC00014 (2).JPG
DSC00015.JPG
DSC00016 (2).JPG
DSC00016.JPG
DSC00017.JPG
DSC00018 (2).JPG
DSC00018.JPG
DSC00019.JPG
DSC00020.JPG
DSC00001 (2).JPG
DSC00001-2.JPG