Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ

ZAGREB, 26.04.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije.

Sukladno članku 74. Stavku 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Usvojenom Odlukom Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije kojom se proširuje obuhvat lučkog područja luke Bakar (na bazen Pod bok s namjenom korištenja lučkog bazena za komunalne i nautičke vezove i bazen Senjska s namjerom korištenja lučkog bazena za komunalne vezove ) i luke Nerezine (na bazen Biskupija s namjenom korištenja lučkog bazena za komunalne i nautičke vezove te operativnu obalu).

Svi obuhvati lučkih područja usklađeni su s važećom prostorno–planskom dokumentacijom Grada Bakra i Grada Malog Lošinja.