Državna tajnica Maja Markovčić Kostelac sudjelovala na sjednici Zajednice za promet na unutarnjim vodama pri HGK u Osijeku

OSIJEK, 17.05.2018.
Državna tajnica Markovčić Kostelac zajedno sa suradnicima iz Uprave unutarnje plovidbe sudjelovala je 17. svibnja na 24. sjednici Zajednice za promet na unutarnjim vodama održane u HGK u Osijeku. Zajednica za promet okuplja brodare, luke i lučke operatere na rijekama Savi, Dunavu i Dravi.

Nakon uvodne riječi predsjednika Zajednice Vlade Grozdanića, prisutnima se obratila državna tajnica Markovčić Kostelac ukratko ih upoznavši s aktivnostima koje Ministarstvo poduzima za razvoj riječnog brodarstva, plovnih putova, luka i lučke infrastrukture. Svrha je Programa potpore brodarima omogućiti obnovu riječne flote kroz subvencioniranje i preinaku flote kako bi se zadovoljili tehnički zahtjevi i sigurnost plovidbe, standardi zaštite okoliša, ali i tržišne potrebe. U svom je izlaganju Državna tajnica istaknula kako je osnovna zadaća Agencije za vodne putove držati plovne putove dostupnima i prohodnima dok ključ za unapređenje cjelokupne gospodarske aktivnosti na unutarnjim vodama leži u osiguranju rasta prometa u lukama. Državna tajnica upoznala je prisutne i s reafirmacijom rada Međudržavnih povjerenstava za praćenje provedbe i primjenu potpisanog Ugovora i Sporazuma o plovidbi vodnim putovima i njihovom tehničkom održavanju sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.

Nakon uvodnih izlaganja podnesen je izvještaj luka i brodara o poslovanju u 2017. u odnosu na 2016. godinu i u prva četiri mjeseca 2018. godine te projekcije poslovanja do kraja godine.

Ravnatelj Agencije za vodne putove, Miroslav Ištuk predstavio je Plan za održavanje plovnosti. Plovnost će se osigurati radovima tehničkog održavanja za koje je u proračunu Agencije za vodne putove osigurano više financijskih sredstava nego prethodnih godina.

Zaključno, dogovorena je intenzivnija suradnja brodara i luka s Ministarstvom kako bi se potaknula dinamika u lukama unutarnjih voda, ojačalo poslovanje i podignuo promet.

Nakon sjednice upriličen je posjet luci Osijek, odnosno Luci Tranzit Osijek kao jedinom lučkom operateru u međunarodnoj luci Osijek. Direktor Luke Tranzit Dalibor Džojić upoznao je Državnu tajnicu sa osnovnom djelatnošću luke - manipulacijom tereta, lučkom opremom i plovnim objektima te skladišnim kapacitetima koji posjeduju te pokazateljima financijskog poslovanja, ali i poteškoćama koje proizlaze iz problema plovnosti u akvatoriju luke i plovnom putu od ušća do ulaska u luku Osijek koje nije zadovoljavajuće i rezultira padom prometa roba u luci.