Svečanost povodom završetka projekta LiDAR potpomognutog donacijama američke vlade

ZAGREB, 18.05.2018.
Državna tajnica Markovčić Kostelac sudjelovala je 18. svibnja na svečanosti povodom završetka projekta LiDAR potpomognutog donacijama američke vlade u hotelu Sheraton u Zagrebu u organizaciji Savske komisije i američkog veleposlanstva u Zagrebu.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici zemalja Savske komisije, Republike Hrvatske, Republike Srbije, BiH, Republike Slovenije te američki veleposlanici iz tih zemalja. Republiku su Hrvatsku predstavljale gospođa Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i gospođa Eliazbeta Kos, pomoćnica ministra Zaštite okoliša i energetike.

Donacijom opreme i obukom za sustav LiDAR Vlada SAD-a pomaže na području zaštite od poplava na rijeci Savi i potiče regionalnu suradnju između zemalja kojima protiče Sava okupljenih u Savskoj Komisiji.

Državna tajnica Markovčić Kostelac u obraćanju okupljenima istaknula je da Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u provedbi Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save kako u pogledu uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritokama području plovidbe tako i u pogledu uspostave održivog upravljanja vodama i  poduzimanju mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, te za smanjenje i uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda. Naglasila je kako smo osobito zahvalni na pomoći američkih partnera vezano za hidrološko modeliranje sliva Save, hidraulički model Save i njenih najvećih pritoka, rezultate projekta LIDAR (Light detection and rangeing) te osiguranu IT opremu za razvoj prognoziranja i ranog uzbunjivanja opasnosti od poplava kao i osobito dragocjeno stečeno znanje u tom kontekstu.

Izdvojila je i značaj i zahvalnost na podršci u projektu Razvoj sustava prognoziranja i upozoravanja o opasnosti od poplava u slivu rijeke Save (Sava FFWS), koji je trenutno u fazi šestomjesečnog testiranja i intenzivne obuke korisnika, jer će njime sve savske države dobiti detaljnije informacije u realnom vremenu o hidrološkim i meteorološkim prilikama na temelju čega se mogu izraditi preciznije prognoze o dolasku vodnog vala, radi spremnosti te brže mogućnosti reagiranja nadležnih službi kada je to potrebno, što je od neupitne vrijednosti kako za Hrvatsku, tako i za sve države sliva rijeke Save.