Uspješno okončana međunarodna terenska vježba civilne zaštite Jadranskog mora od onečišćenja 'ADRIATIC 2018'

SPLIT, 24.05.2018.
Provedba dvodnevne međunarodne terenske vježbe zaštite Jadrana od onečišćenja 'ADRIATIC 2018' uspješno je realizirana u okviru međunarodnog  projekta “Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018”, koji je na Splitskom području organiziran u razdoblju od 21. do 25. svibnja ove godine u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske te u suradnji s Upravom za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije i Ministarstvom unutarnjih poslova / Upravom za izvanredne situacije Republike Crne Gore, kao međunarodnim projektnim partnerima.

Međunarodna terenska vježba zaštite Jadrana od onečišćenja 'ADRIATIC 2018' organizirana je u cilju provjere sustava traganja i spašavanja, zaštite mora od onečišćenja te protupožarnog djelovanja na brodovima, povećanja stupnja pripravnosti i dodatnog skraćenja rokova odgovora na incidente na moru. Posebno se to odnosi na situacije kada se suradnja svih nadležnih tijela zbog trenutnih nedostataka u ljudstvu i tehnici pokaže nedostatnom, te je potrebno aktivirati raspoloživi mehanizam Europske Unije kao djelotvoran odgovor na onečišćenje mora i morskog okoliša (obale) velikih razmjera.

Prije samog početka realizacije Međunarodne terenske vježbe, čija tematika je bila saniranje posljedica zapaljenja tankera usred sudara s drugim brodom te onečišćenja mora i obale uzrokovanog izlijevanjem nafte, 22. svibnja u splitskom hotelu Cornaro predstavnici organizatora i svih sudionika akcije održli su jutarnji Briefing za promatrače vježbe i akreditirane predstavnike medija, o svim aspektima vježbovne akcije.

Ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dvodnevnu vježbu pratio je pomoćnik ministra, kap. Siniša Orlić, u nazočnosti ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), Dragana Lozančića, generalnog direktora Uprave Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Darka Buta, direktora Uprave za pomorsku sigurnost Republike Crne Gore, Safeta Kočana i provedba vježbe prvog i drugog dana koordinirana je u sjedištu DUZS-a u Divuljama, gdje je uspostavljeno koordinacijsko središte u kojemu su zajednički djelovali predstavnici tijela uključenih u provedbu vježbe, čime je ujedno demonstrirana i međuresorska suradnja u kombinaciji stožerne, zapovjedne i terenske vježbe.

Pomoćnik ministra, kap. Siniša Orlić izjavio je kako je mogućnost većih onečišćenja "relativno mala" na Jadranskom moru bez obzira na veliki promet, premda bura i do 30 posto povećava broj pomorskih nesreća.

"Mogućnost nekakvih većih izljeva je relativno mala iako godišnje u Jadran ulazi 75 milijuna tona opasnog tereta od toga tek deset posto završava u našim lukama, a ostalo uglavnom ide u Trst i Veneciju," rekao je kap. Orlić prvog dana međunarodne vježbe "Adriatic 2018". Godišnje u hrvatskim lukama imamo 3.200 uplovljavanja i isto toliko isplovljavanja brodova, napomenuo je dodavši kako se treba bojati manjih izljeva u more do 5 tona dizela ili neperzistentnih ulja. Naglasio je kako u razdoblju od lipnja do rujna Jadranom plovi oko 180.000 plovila-brodica, jahti i brodova. "Kad se iz svakog od tih plovila ispusti jedna litra dizela ili nečeg drugog to je otprilike 150 tona goriva koje završi u moru," istaknuo je pomoćnik Orlić i upozorio kako broj pomorskih nesreća ovisi o vremenskim prilikama. "Kad imamo mirnu sezonu bez bure broj pomorskih nesreća se smanji oko 30 posto, a kada puše bura onda i broj pomorskih nesreća raste", poručio je. Po Orlićevim riječima prošle je godine zbog prekršaja u prometu na Jadranu napravljeno 8.000 zapisnika i naplaćeno oko 3,5 milijuna kuna kazni. Ove će se sezone, smatra, vjerojatno ponoviti događaj iz ranijih sezona kada se glisiranjem ili na drugi nedopušten način ulijetalo među kupače. "No to je naprosto stvar na koju moramo računati s obzirom na tako veliki broj turista i plovila," istaknio je te dodao kako su u tijeku aktivnosti na promjeni Zakona o lučkim kapetanija i pomorskog zakonika pa će se u tom kontekstu, pokušati uskladiti i mjere na terenu.

Vježba 'ADRIATIC 2018' odvijala se u Splitskom akvatoriju, odnosno, najvećim dijelom u Kaštelanskom zaljevu, a prijavljeni domaći i inozemni promatrači vježbu su pratili sa broda 'Faust Vrančić', iz sastava Obalne straže Republike Hrvatske.

Međunarodna terenska vježba zaštite Jadrana od onečišćenja 'ADRIATIC 2018' tijekom dva dana odvijala se temeljem utvrđenih Programskih aktivnosti (situacionoga scenarija) o mogućem događaju u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske. Provedba terenske vježbe temeljila se na scenariju koji je predvidio i aktiviranje međunarodne pomoći i specijaliziranih timova za gašenje požara, timova za čišćenje  onečišćenja mora i obale, aktiviranje sustava traganja i spašavanja na moru, sustava za suzbijanje iznenadnih onečišćenja mora, sustava civilne zaštite u području vatrogastva i čišćenja obale od onečišćenja.

Također, putem Centra za koordinaciju hitnih intervencija (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) uslijed pretpostavljene potkapacitiranosti ljudskih i tehničkih resursa u dijelu vatrogastva i suzbijanja onečišćenja mora, ERCC je inscenirao mobiliziranje nužnih kapaciteta i stručnjaka iz zemalja članica EU. O potrebi pomoći obavijestilo se i Europsku agenciju za pomorsku sigurnost (European Maritime Safety Agency - EMSA), koja je ovom prigodom Republici Hrvatskoj stavila na raspolaganje specijalni brod čistač „Marisa-N“, tipa tanker specijaliziran za suzbijanje i uklanjanje onečišćenja mora većih razmjera, te opremu za sprečavanje onečišćenja.

Brod čistač iz sastava EMSA-e opremljen uređajima i sredstvima za suzbijanje onečišćenja mora većih razmjera, operativno je angažiran u nastavku Međunarodne terenske vježbe 'ADRIATIC 2018', 23. svibnja, kada je u perimetar aktivnosti vježbovne akcije stavljen pod koordinaciju Nacionalnog stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora.

 U sklopu međunarodnog  Projekta “Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018” održana je stručna radionica u organizaciji resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s temama „Gašenja požara na velikim brodovima i podvodnim aktivnostima“ i „Odgovorom na zagađenje otvorenog mora i obale“, koje su predstavili stručni domaći i inozemni predavači, a koje su istodobno mogli pratiti i svi zainteresirani promatrači te predstavnici stručne i opće javnosti.