Državna tajnica Maja Markovčić Kostelac na dvodnevnom sastanku Vijeća ministara prometa i telekomunikacija

LUXEMBOURG, 08.06.2018.

Državna tajnica Maja Markovčić Kostelac sudjelovala je (7. i 8. lipnja) na dvodnevnom sastanku Vijeća ministara prometa i telekomunikacija.

Prvoga dana sastanka ministri su izglasali donošenje općih pristupa za tri nova zakonodavna prijedloga:
- Prijedlog o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu,
- Prijedlogu o lučkim uređajima za prihvat otpada s brodova,
- Prijedlog o interoperabilnosti europske elektroničke naplate cestarine
.

Bugarsko predsjedništvo podnijelo je izvješće o napretku u radu na pet prijedloga koji sačinjavaju socijalni i tržišni stup prvoga dijela tzv. „Paketa za mobilnost“ (prijedlozi koji se odnose na socijalna prava vozača u cestovnom prometu, pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza, pristup profesiji prijevoznika te prijedlog o unajmljivanju vozila registriranih u drugoj državi članici od države članice poslovnog nastana prijevoznika) te izvješće o napretku u radu na dva prijedloga koji sačinjavaju sastavni dio drugoga dijela istoga paketa mjera, 'Prijedlogu o kombiniranom prijevozu tereta i prijedlogu o nabavi čistih i energetski učinkovitih vozila'. Bugasko predsjedništvo također je podnjelo izvješće o napretku u radu na prijedlogu o pravima putnika u željezničkom prijevozu.

Republika Hrvatska podržala je donošenje općih pristupa za prijedloge o interoperabilnosti europske elektroničke naplate cestarine, o zaštiti tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu i o lučkim uređajima za prihvat otpada s brodova, koji je od posebne važnosti za Hrvatsku zbog doprinosa kojeg će dati u cilju poboljšanja zaštite Jadrana od onečišćenja s brodova.

Komisija je na ovom sastanku predstavila prijedloge koji čine treći dio „Paketa o mobilnosti“, a usmjereni su na postizanje cilja čistijeg i sigurnijeg prometa kroz korištenje novih tehnologija.

Drugoga dana sastanka Vijeća ministara telekomunikacija (8. lipnja) ministri su izglasali donošenje općeg pristupa za prijedlog o kibernetičkoj sigurnosti te su održane rasprave o dvjema politikama, 'Uredbi o e-privatnosti' i 'Direktivi o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora', u okviru kojih je Republika Hrvatska podržala donošenje općeg pristupa za prijedlog o kibernetičkoj sigurnosti.

U okviru rasprave o prijedlogu Uredbe o e-privatnosti ministri su raspravljali o dopuštenoj obradi metapodataka, pristupu zaštiti terminalne opreme i postavkama privatnosti te pronalasku ravnoteže između zaštite osobnih podataka i osiguranja potrebne konkurentnosti. U svom izlaganju tijekom rasprave, državna tajnica Markovčić Kostelac je podržala aktualne prijedloge predsjedništva o ovim pitanjima te se založila za što skorije usvajanje općeg pristupa i davanje predsjedništvu mandata za pregovore s EU parlamentom.

U okviru rasprave o prijedlogu Direktive o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, ministri su raspravljali o doprinosu dostupnosti javnih podataka konkurentnosti Europe i širenju obuhvata politike otvorenih podataka. U svom izlaganju tijekom rasprave, državna tajnica Markovčić Kostelac naglasila je kako dostupnost tijela javne vlasti predstavlja ključni resurs za gospodarski i društveni razvoj te je pozdravila proširenje opsega tijela javnog sektora, koja su obveznici primjene ove Direktive, i na trgovačka društva u javnom prijevozu i komunalnim uslugama (u RH je velik dio takvih tijela već podvrgnut obvezama iz ove Direktive).

U dijelu dnevnog reda s točkama pod "Razno" EK je informirala ministre o statusu rada na dva ključna zakonodavna prijedloga u području elektroničkih komunikacija, 'Prijedlogu direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija' i 'Prijedlogu Uredbe o Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije'. Pregovori s EU parlamentom o oba prijedloga u završnoj su fazi te se očekuje njihovo skoro usvajanje.