Turski teretni brod spašen od potonuća i spreman za tegalj nakon havarije u Jabučkoj kotlini, nema stradalih i ozlijeđenih niti onečišćenja mora / dvije dopune informacija

ZAGREB, 17.06.2018.
U arhipelagu otoka Jabuka rano jutros dogodila se havarija na Turskom teretnom brodu uslijed prodora mora u prostor strojarnice, slijedom čega je pokrenuta spasilačka akcija prema posadi u koordinaciji Hrvatske i Talijanske središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

Prvu informaciju o havariji na brodu 'Haksa' zaprimili su rano jutros, 17. lipnja u 04.16h službenici Središta za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS Rijeka), koji su o događaju obavijestili Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) te prenijeli informaciju da je posada dojavila je o prodoru mora u potpalublje teretnoga broda dužine 85 metara sa 13 članova posade (11 državljana Republike Turske i 2 državljana Republike Indije), koji plovi pod zastavom Republike Turske te da su zatražili pomoć.

U 04.25h službenici MRCC Rijeka zaprimili su poziv pogibelji (DISTRESS CALL) sa havriranog Turskog broda na oko 16 nautičkih milja od otoka Jabuka, slijedom čega su putem Obalnih radio postaja započeli emitiranje obavijesti o havariji svim sudionicima u pomorskom prometu te je pokrenuta koordinirana spasilačka akcija u suradnji sa MRCC Roma - Republike Italije, budući da je pozicija havariranog broda u arhipelagu otoka Jabuka, konkretno, u Jabučkoj kotlini, u području koje dijelom izlazi iz obuhvata Hrvatskog teritorijalnog mora.

Budući da je motorni tanker 'Valcadore', zastave Republike Italije u trenutku nesreće plovio na oko 4 nautičke milje od pozicije havarije, MRCC Rijeka je isti preusmjerila u spasilačku akciju, koji je na poziciju doplovio u 05.10h.

U međuvremenu su iz MRCC Rijeka u spasilačku akciju angažirali Lučku kapetaniju Split i Pomorsku policiju Split, čije posade su odmah isplovili prema poziciji havarije. Središnjica je u akciju uključila i remorkere tvrtke Brodospas, a o svemu je obaviještena i Obalna Straža RH čiji brodovi su stavljeni u pripravnost. Također, MRCC Rijeka je u komunikaciji sa MRCC Roma u akciju angažirala i dva talijanska remorkera koji plove prema poziciji nesreće.

Zapovjednici 'Valcadorea' i 'Hakse' u koordinaciji sa MRCC Rijeka postupak evakuacije posade započeli su jutros u 06.05h, s time da je zapovjednik turskog teretnog broda odlučio ostati sa još 4 člana posade na tonućem brodu, dok god to bude moguće.

U 06.30h evakuiranih 8 članova posade havariranog turskog broda prekrcani su sa tankera 'Valcadore' na brodicu Pomorske policije Splite i prevoze se u Splitsku gradsku luku, dok je na poziciji ostala spasilačka brodica Lučke kapetanije Split, čiji službenici u suradnji sa zapovjednikom i preostalom posadom 'Hakse' surađuju u cilju pokušaja spašavanja broda, do dolaska ostalih spasilačkih jedinica.

Na poziciji havarije trenutno nije uočeno onečišćenje mora, no, budući da Turski brod prevozi 3000 metričnih tona sinter magnezita, a u brodskim spremnicima sadržava oko 70 tona pogonskoga goriva i maziva, nadležna Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture pokrenula je sve protokole u cilju sprječavanja i saniranja eventualnog onečišćenja mora na poziciji ove pomorske nesreće.


DOPUNA INFORMACIJE
17.06.2018. - 17.00h
USPJEŠNO ZAUSTAVLJEN PRODOR MORA U BRODSKU STROJARNICU, BROD SE PRIPREMA ZA TEGALJ
Ronilački tim angažiran u koordinaciji MRCC Rijeka i LK Split izvršili su danas u popodnevnim satima pregled trupa Turskog motornog teretnog broda 'Haksa' te su ustanovili oštećenje trupa u stražnjem desnom trupnom dijelu, ispod razine mora u vidu rupe od oko 20 cm2 (između skladišta broj 2 i strojarnice). Oštećenje je privremeno sanirano alumiminijskom pločom koja je podmorskim zahvatom zaljepljena dvokomponentnim ljepilom te je nakon saniranja i provjere razine mora u strojarnici utvrđeno da količina zaprimljenog mora u potpalublju ne raste.

 

Izvršeno je također i dodatno podmorsko snimanje trupa broda i utvrđeno je da se isti može osposobiti za tegalj, koji se planira poduzeti danas u 18.30h, po dolasku remorkera 'Alkaid' na poziciju havarije, na oko 16 nautičkih milja od otoka Jabuka.


Prema dogovoru agenta i brodara brod će biti otegljen u Brodotrogir, a tijekom tegljenja u pratnji  m/b 'Haksa' plovit će spasilački brod 'Pojišan' iz sastava Lučke kapetanije Split, koji će time osiguravati sigurnost plovidbe te nadzor mora u slučaju eventualnog istjecanja ikakve vrste onečišćenja.

18.06.2018.
NASTAVLJENO TEGLJENJE BRODA „HAKSA“ PREMA TROGIRU

Tegljenje turskog broda „Haksa“ nastavljeno je danas, 18. lipnja nešto prije 12.00 sati prema remontnom brodogradilištu u Trogiru, a nakon što je rano jutros sanirano i drugo oštećenje kroz koje je brod primao more.

Naime, tegljenje broda prema Trogiru zaustavljeno je u ranim jutarnjim satima, s nedjelje na ponedjeljak, nakon što je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) u 01.40 sati zaprimila dojavu posade kako brod ponovno prima more kroz novonastalo oštećenje u brodskoj otplati, nešto ispod razine mora, a ne kroz prvotno sanirano oštećenje.

Jutros u 04.45 sati na brod „Haksa“ sa dvije brodice Lučke kapetanije Split transportirani su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split, koji su obavili dodatno ispumpavanje  mora iz strojarnice vatrogasnim pumpama.

Ispumpavanje broda je završeno i saniran je novi otvor kroz koji je ulazilo more, nakon čega je nastavljeno tegljenje broda prema Trogiru.

Napominjemo da će uzrok kvara biti utvrđen očevidom Lučke kapetanije Split, a što će biti moguće nakon osiguravanja havariranog broda na vezu u trogirskom brodogradilištu.

FOTOGALERIJA 17. - 18.06.2018.

image1.jpeg
image2.jpeg
image4.jpeg
image5.jpeg
image6.jpeg
image7.jpeg
image8.jpeg
image9.jpeg
Haksa LKST-SIB 18-6_18.jpg
Haksa nakon ispumpavanja LKST-SIB 18-6_18.jpg
Haksa nakon ispumpavanja2 LKST-SIB 18-6_18.jpg
IMG-20180618-WA0000.jpg
image4.jpeg
IMG-20180618-WA0001.jpg
IMG-20180618-WA0003.jpg
IMG-20180618-WA0004.jpg
IMG-20180618-WA0005.jpg
IMG-20180618-WA0006.jpg
IMG-20180618-WA0008.jpg
IMG-20180618-WA0009.jpg
IMG-20180618-WA0010.jpg
IMG-20180618-WA0011.jpg
IMG-20180618-WA0012.jpg
IMG-20180618-WA0013.jpg
IMG-20180618-WA0014.jpg
IMG-20180618-WA0015.jpg
IMG-20180618-WA0016.jpg
IMG-20180618-WA0017.jpg
IMG-20180618-WA0019.jpg
IMG-20180618-WA0020.jpg
IMG-20180618-WA0021.jpg
IMG-20180618-WA0022.jpg
IMG-20180618-WA0023.jpg
IMG-20180618-WA0024.jpg
IMG-20180618-WA0025.jpg
IMG-20180618-WA0026.jpg
IMG-20180618-WA0027.jpg
IMG-20180618-WA0028.jpg
IMG-20180618-WA0031.jpg
IMG-20180618-WA0032.jpg
IMG-20180618-WA0033.jpg
IMG-20180618-WA0034.jpg
IMG-20180618-WA0035.jpg
IMG-20180618-WA0036.jpg