Potpisan ugovor za izgradnju komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru

VUKOVAR, 18.06.2018.
Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture prisustvovao je danas svečanom potpisivanje Ugovora s izvođačem radova na Projektu izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“ u vukovarskom Hotelu „Lav“.

Ugovor s izvođačem radova u ime investitora, Lučke uprave Vukovar potpisao je ravnatelj, Alen Jakumetović, dok u ime odabranog izvođača radova, tvrtke Marinetek NCP d.o.o., Ugovor je potpisao direktor, Boris Miškić.

Tom prigodom pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Petrinić istaknuo je da je ovo najveća kapitalna investicija ministarstva i Lučke uprave u Vukovaru, te je najavio je da će ministarstvo i Lučka uprava zajednički financirati novo putničko pristanište u Vukovaru kao i pristaništa na Vučedolu te Otoku sportova i Batini.

„Riječ je o investiciji od gotovo 9 milijuna kuna za privez čamaca i plovila do 12 metara dužine. Pristanište 'Marina' bit će smješteno kod Vodotornja i protezat će se prema staroj klaonici.

Osim što će stanovnicima Vukovara osigurati 140 vezove postojat će mogućnost proširenja pristaništa do 900 vezova, ovisno o potrebama“, rekao je ravnatelj vukovarske Lučke uprave Jakumetović.

Ivan Penava, gradonačelnik Grada Vukovara naglasio je da je ovaj projekt jedan iz niza projekata u Vukovaru koji su uslijedili nakon sjednice Vlade RH održane u studenom 2016. godine u Vukovaru te je ovo potpisivanje ugovora od velikog interesa za grad Vukovar, jer je to grad na Dunavu, grad koji se želi otvoriti Dunavu, a Dunav je glavna prometna ulica Europe, njena poveznica.

Komunalno pristanište „Marina“ predviđeno je kao pontonska marina, tj. objekt čija je svrha privez čamaca i drugih plovila za sport i rekreaciju građana grada Vukovara kao i goste i turiste.

Pristanište se prostire na 230 metara, a sastoji od akvatorija za vez plovila, samog pristanišnog pontona, sidrenog sustava i pristupnog mosta s obale te će osigurati ukupno 140 vezova za čamce i plovila do 12,5 metara.

Vrijednost potpisanog ugovora kojim će započeti izgradnja pristaništa iznosi 8.995.306,19 HRK.