Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" - dionica: Dragonja – Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji

PULA, 13.09.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama i dopunama br. 5 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste"  - dionica: Dragonja – Pula i  Kanfanar - Pazin – Matulji.

Donošenjem ove Odluke omogućava se produljenje postojećeg koncesijskog Ugovora te izgradnja 2B1 Faze Istarskog ipsilona, na dijelu između čvora Rogovići i Vranje.

Procijenjena vrijednost  investicije iznosi 1.237,5 milijuna kuna, a predviđa se da će samo na radovima tijekom iduće tri godine na ovom dijelu Istarskog ipsilona biti angažirano oko 1.000 radnika iz cijele Hrvatske.

„Zadovoljstvo mi je što upravo ovdje u Puli mogu predložiti donošenje ove Odluke. Naime, Vlada Republike Hrvatske itekako je svjesna značaja koji Istarski ipsilon ima za sve građane Istre, kao „glavne prometne poveznice“  Istre sa ostatkom Republike Hrvatske. Očekujem da će radovi na ovom uistinu važnom infrastrukturnom projektu započeti do kraja ove godine.“, istaknuo je uoči usvajanja Odluke ministar Oleg Butković.

Izgradnjom ove dionice Istarskog ipsilona u duljini od oko 28 kilometara povećat će se razina sigurnosti odvijanja prometa, smanjiti zagušenja, skratiti vrijeme trajanja putovanja te unaprijediti zaštita okoliša, ali istodobno i nadograditi sveobuhvatna Transeuropska prometna mreža, a čime će naš najveći poluotok Istra, dobiti kvalitetnu vezu s ostatkom Republike Hrvatske.

Na taj će se način poboljšati ukupna gospodarska i socijalna slika Istre i Hrvatske, ali i ostvariti znatne gospodarske koristi, poput prihoda od poreza i koncesijske naknade.

Naime, izmjenama i dopunama koncesijskog Ugovora predviđeno je produljenje trajanja aktualnog Ugovora o koncesiji, do najkasnije 15. lipnja 2034. godine. Izgradnjom ove faze Istarskog ipsilona, odnosno njenim financiranjem od strane Koncesionara, očekuje se povećanje prihoda Državnog proračuna s osnova poreznih davanja u iznosu od 629 milijuna kuna. Također, procjenjuje se da će s uplatom poreza od strane Koncesionara, izgradnja 2B1 faze Republici Hrvatskoj donijeti pozitivan financijski učinak od 577,3 milijuna kuna. Investicija će utjecati i na rast BDP-a, i to za 0,5%.

Dodatno, Republici Hrvatskoj će po isteku trajanja koncesije, odnosno u polovici eksploatacijskog vijeka, ostati u posjedu izgrađena faza 2B1, kao i sve postojeće do sada izgrađene dionice Istarskog ipsilona (u iznosu od 4.500 milijuna kuna), što sveukupno predstavlja iznos od 5.737,5 milijuna kuna, za sve izgrađene dionice, koje u potpunosti ostaju Republici Hrvatskoj na kraju koncesije.

Zaključimo kako izgradnja ove faze Istarskog ipsilona predstavlja preduvjet za izgradnju Faze 2B2, odnosno izgradnju druge cijevi tunela Učka i dionice Učka – Matulji. Građevinska dozvola za drugu cijev tunela Učka je ishođena te je izrađena studija utjecaja na okoliš za preostalu dionicu do Matulja. Paralelno s izgradnjom faze 2B1, Pazin-tunel Učka, koncesionar će s Ministarstvom raditi na pronalaženju financijskog modela za dovršetak faze 2B2, a za koju očekujemo da će se realizirati po završetku radova faze 2B1.