Vlada RH: Usvojen konačni prijedlog Zakona o žičarama (EU)

ZAGREB, 11.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila konačni prijedlog Zakona o žičarama. Riječ je, podsjetimo, o zakonskom prijedlogu kojeg je u prvom čitanju Hrvatski sabor raspravio još 2. srpnja 2018. godine.

Između ostalog, usvajanjem konačnog prijedloga Zakona uređuju se pitanja vezana uz izgradnju novih žičara, davanje koncesija u području žičara, odredbe o tehničkom osoblju, upravitelju i voditelju žičara, odredbe o sigurnosnoj analizi, uvjetima za rad i održavanju žičara, ali i pitanja o inspekcijskom nadzoru, prekršajima, izdavanju odobrenja te stručno-tehničkom pregledu žičara.

I ovim se zakonskim rješenjem vrši usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, to jest Uredbom (EU) 2016/424 o žičarama, kao i usklađivanje s novim Zakonom o koncesijama.

U odnosu na postojeći Zakon van snage se stavljaju tehnički uvjeti za nove žičare s obzirom da su isti propisani Uredbom (EU) 2016/424.

Koncesija u području žičara daje se pak kao koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra koje je zakonom određeno kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku.

Na zahtjev upravitelja žičare, odobrenja za rad žičare, kao i do sada, izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Dodajmo ovome kako je u odnosu na prvo čitanje tekst zakona nomotehnički dorađen, što je u skladu s prethodno iznesenim primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.

Od ostalih izmjena izdvojimo odredbu po kojoj je broj godina radnog iskustva u struci za inspektore žičara smanjen, s pet na tri godine, kao i to da će se način i uvjeti obračuna naknade za koncesije urediti uredbom koju će donijeti Vlada RH, a ne pravilnikom kako je to bilo predviđeno prijedlogom Zakona.

Za provođenje ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu.