U sklopu 'Trećeg nacionalnog Foruma dionika projekta FAIRway Danube' porinut novi brod iz sastava Agencije za vodne putove

VUKOVAR, 17.10.2018.
Treći nacionalni Forum dionika projekta FAIRway Danube održan je danas, 17. listopada 2018. u Vukovaru s trajanjem od 10 do 14 sati u organizaciji Agencije za vodne putove.

Cilj projekta FAIRway Dunav (www.fairwaydanube.eu ) je usklađena provedba rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Unutar ovog višekorisničkog projekta, koji se sufinancira u okviru prvog poziva Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) 2014.-2020. u području prometa, provest će se sljedeće aktivnosti u periodu od srpnja 2015. do lipnja 2020.:
  • Izrada usklađenih nacionalnih akcijskih planova i definiranje pilot aktivnosti za provedbu “Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“ (FRMMP)
  • Nabava potrebne opreme za hidrološke usluge (vodomjerne stanice, čamci za snimanje i plovila za obilježavanje plovnog puta).
Izvršenje i procjena pilot aktivnosti kako bi se:
prikupili usklađeni podatci o svim kritičnim lokacijama na plovnom putu rijeke Dunav;
provela koherentna shema praćenja stanja plovnog puta;
izradile usklađene prognoze vodostaja;
utvrdila mogućnost relokacije trase plovnog puta
Razvijanje inovativnih pristupa kao što je nadzor stanja plovnog puta pomoću drona i modernih pomagala za plovidbu i sl.
Priprema potrebne dokumentacije za buduću provedbu “Master plana za rehabilitaciju i održavanje plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka“ (FRMMP).
Na ovogodišnjem Forumu izvijestit će se o trenutnom napretku projekta tijekom 3,5 godine implementacije.

Tijekom ovogodišnjeg Foruma, Agencija za vodne putove je krstila plovilo za obilježavanje plovnih putova naziva „Connecting Europe“ kupljeno i izgrađeno u okviru FAIRway Danube projekta čija je kuma bila gđa Duška Kunštek, pomoćnica ministra mora, prometa i infrastrukutre.