Održana prezentacija Nacrta prijedloga Zakon o željeznici

ZAGREB, 22.10.2018.
Prezentacija Nacrta prijedloga Zakon o željeznici održana je pred većim brojem zainteresiranih sudionika iz redova stručne i opće javnosti u Kongresnoj dvorani resornoga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Predstavljanje zakonske regulative održao je sektorski načelnik, Igor Radić, ispred nadležne Uprave kopnenog i željezničkog prometa i inspekcije, u suradnji sa članovima Radne skupine zadužene za izradu Nacrta prijedloga zakona i predstavnicima Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencije za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, upravitelja infrastrukture, željezničkih prijevoznika, sindikata i ostalih dionika željezničkog sustava.

Cilj Prijedloga zakona o željeznici je potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije iz područja jedinstvenog europskog željezničkog područja što se postiže sveobuhvatnim prenošenjem odredbi Direktive 2012/34/EU i Direktive (EU) 2016/2370 uz uspostavu pravnog okvira za provedbu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007., o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, čime se izvan snage stavlja Uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007.) i Uredba (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007, u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika.

Predstavljenim Nacrtom prijedloga Zakona o željeznici uređuju se pravila koja se primjenjuju na upravljanje željezničkom infrastrukturom i na usluge željezničkog prijevoza, neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke usluge i naknade, uvjete za pristup željezničkoj infrastrukturi i željezničkim uslugama, izvješće o mreži, dodjelu i korištenje infrastrukturnog kapaciteta te pravni status željezničke infrastrukture.

Zaključcima ovog sastanka sudionici sastanka, odnosno svi zainteresirani, još jednom su pozvani da dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt prijedloga Zakon o željeznici i to putem Javnog savjetovanja koje je otvoreno do 05. studenoga 2018. godine na središnjem državnom portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću >>> e-savjetovanja >>>.FOTOGALERIJA
DSC00013.JPG
DSC00014.JPG
DSC00015.JPG
DSC00016.JPG
DSC00017.JPG
DSC00018.JPG
DSC00019.JPG
DSC00020.JPG
DSC00021.JPG
DSC00022.JPG
DSC00023.JPG
DSC00024.JPG
DSC00027.JPG
DSC00028.JPG
DSC00029.JPG
DSC00031.JPG
DSC00032.JPG
DSC00033.JPG
DSC00034.JPG