Kontakti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 6169 111
OIB: 22874515170
MB: 3277097
Radno vrijeme sa strankama: pon-pet 9.00 - 16.00 sati
Pisarnica: tel. 01 6169 115, 01 6169 116
 
Informacije o pravu na oslobađanje od plaćanja cestarine
tel. 01 6169 445

Dodjela licenci za međunarodni cestovni prijevoz tereta
tel. 01 6169 114, 01 6169 450
fax. 01 6169 081
ivan.coric@mppi.hr, kresimir.braovac@mppi.hr

Dodjela licenci za međunarodni cestovni prijevoz putnika
tel. 01 6169 447
fax. 01 6169 081
gordan.stefan@mppi.hr

Informacije o polaganju ispita za voditelje brodica A i B kategorije te dopunskog ispita iz pomorske radiotelefonije RTF
tel. 01 6169 159, 01 6169 041, 01 6169 250
davor.cicko@pomorstvo.hr, igor.balent@pomorstvo.hr, zvjezdana.buric@pomorstvo.hr

Izdavanje svjedodžbi za pomorce i informacije o polaganju ispita za voditelja brodice C kategorije
tel. 01 6169 158
nevenka.coso@pomorstvo.hr

Naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe i naknade za upotrebu pomorskog dobra
Tel: 01 6169 433; 01 6169 456
Fax: 01 6169 084
prigovor@pomorstvo.hr

Upiti građana
info@mppi.hr

Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava
tel: 01 3783 938
fax: 01 3783 901
nepravilnosti.eu@mppi.hr
 
 
Kabinet ministra
Oleg Butković, ministar

Ksenija Bertić, tajnica Kabineta ministra
ksenija.bertic@mmpi.hr
 
Dunja Staničić, tajnica ministra
tel. 01 3784 520, 01 3784 502 
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Jasminka Vuksan, tajnica ministra
jasna.vuksan@mppi.hr
tel. 01 3784 520, 01 3784 502
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Maja Markovčić Kostelac, državna tajnica za more
Jelena Zovak, tajnica
tel. 01 6169 090; fax. 01 6195 940

Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu
Josipa Vukasović, tajnica
josipa.vukasovic@mmpi.hr
 
Novinarski upiti
press@mppi.hr
tel. 01 3784 594; 01 3784 521

Glavno tajništvo
Dražen Ivanušec, glavni tajnik Ministarstva
Željka Uzun, tajnica
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra
Jadranka Fržop, pomoćnica ministra

jadranka.frzop@pomorstvo.hr
Aleksandra Krčelić - Jakopčević, tajnica
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956

Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom
tel. 01 6169 131; fax. 01 6169 047

Sektor pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956

Sektor unutarnje plovidbe
tel. 01 6169 013; fax. 01 6196 505

Uprava sigurnosti plovidbe
Goran Šarin, pomoćnik ministra

goran.sarin@pomorstvo.hr
Zvjezdana Burić, tajnica
tel. 01 6169 250; fax. 01 6169 069

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde
tel. 01 6169 030; fax. 01 6169 069

Sektor za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora
tel. 01 6169 027; fax. 01 6169 069

Sektor upravnih i stručno-tehničkih poslova
tel. 01 6169 106; fax. 01 6169 069

Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture
Alen Gospočić, pomoćnik ministra
alen.gospocic@mppi.hr
Marina Šamec, tajnica
tel. 01 3784 543; fax. 01 3784 591

Sektor cestovnog prometa
tel. 01 6169 050; fax. 01 6195 941

Sektor željezničkog prometa i žičara
tel. 01 6169 080; fax. 01 6196 477

Sektor za cestovnu i željezničku infrastrukturu
tel. 01 6169 010; fax. 01 6169 121

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Jure Šarić, pomoćnik ministra
Sandra Grivić Vojnović, tajnica
tel. 01 6169 060 ; fax. 01 6196 393

Sektor zračnog prometa
tel. 01 6169 060; fax. 01 6196 393

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte
el-kom@mppi.hr
tel. 01 6169 110; fax. 01 6196 662

Uprava prometne inspekcije
Mario Madunić, pomoćnik ministra
mario.madunic@mppi.hr
Snježana Vincek Skrbinac, tajnica
snjezana.vincek@mppi.hr
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161

Sektor inspekcije sigurnosti cesta, žičara, pravnih poslova i logistike
tel. 01 6169 423; fax. 01 6169 161

Uprava za fondove EU
Josip Bilaver, pomoćnik ministra
fondovi@mppi.hr
Ana Pujić, tajnica
ana.pujic@mppi.hr, fondovi@mppi.hr
tel. 01 3783 970; fax. 01 3783 901
 
Sektor za upravljanje Operativnim programom
el. 01 3783 970; fax. 01 3783 901

Sektor za potporu i provedbu projekata
tel. 01 3783 970; fax. 01 3783 901

Uprava za proračun i financije
-, pomoćnik ministra

Josipa Vukasović, tajnica
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989

Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989
 
Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989
 
Samostalna služba za europske poslove
Josipa Božinović, voditeljica
tel. 01 6169 426; fax. 01 6169 313
Odjel za EU legislativu u donošenju
tel. 01 6169 426; fax. 01 6169 313
 
Odjel za provođenje EU legislative
tel. 01 6169 426; fax. 01 6169 313

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Damir Ćurić, voditelj
damir.curic@mppi.hr
tel. 01 3783 930; fax. 01 3783 999