Kontakti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 6169 111
OIB: 22874515170
MB: 3277097
Radno vrijeme sa strankama: pon-pet 9.00 - 16.00 sati
Pisarnica: tel. 01 6169 115, 01 6169 116


Upiti građana: tel. 01 3784 594; info@mmpi.hr

Upiti novinara: tel. 01 3784 594; press@mmpi.hr

Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava: tel: 01 3783 950; nepravilnosti.eu@mmpi.hr

Pritužbe na rad lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija: prituzbe@pomorstvo.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka: tel: 01 6169 093; katarina.mustafagic@mmpi.hr
 
Informacije o pravu na oslobađanje od plaćanja cestarine: tel. 01 6169 445 (svakim radnim danom od 13.00 do 14,00 sati)

Dodjela licenci za međunarodni cestovni prijevoz tereta
tel. 01 6169 114, 01 6169 450; ivan.coric@mmpi.hr, kresimir.braovac@mmpi.hr

Dodjela licenci za međunarodni cestovni prijevoz putnika
tel. 01 6169 083; jure.lovric@mmpi.hr

Informacije o polaganju ispita za voditelje brodica A i B kategorije te dopunskog ispita iz pomorske radiotelefonije RTF
tel. 01 6169 159, 01 6169 041, 01 6169 250; davor.cicko@pomorstvo.hr, igor.balent@pomorstvo.hr, zvjezdana.buric@pomorstvo.hr

Izdavanje svjedodžbi za pomorce i informacije o polaganju ispita za voditelja brodice C kategorije: tel. 01 6169 158; nevenka.coso@pomorstvo.hr

Naknade za korištenje objekata sigurnosti plovidbe i naknade za upotrebu pomorskog dobra: tel: 01 6169 433; 01 6169 456; prigovor@pomorstvo.hr


Oleg Butković, ministar
tel. 01 3784 520; ministar@mmpi.hr


Nikolina Brnjac, državna tajnica za promet
tel. 01 3784 522; 01 3784 550
drzavna.tajnica-promet@mmpi.hr


Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu
tel. 01 3784 570, dunja.stanicic@mmpi.hr


Glavno tajništvo
Dražen Ivanušec, Glavni tajnik Ministarstva
tel. 01 6169 150; zeljka.uzun@mmpi.hr

 
Uprava pomorstva
Anđelko Petrinić, pomoćnik ministra
tel. 01 6169 070; uprava.pomorstva@pomorstvo.hr


Uprava unutarnje plovidbe
Duška Kunštek, pomoćnica ministra
tel. 01 6169 013; dragana.mijicivankovic@mmpi.hr


Uprava sigurnosti plovidbe
kap. Siniša Orlić, pomoćnik ministra
tel. 01 6169 250; zvjezdana.buric@pomorstvo.hr


Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu
Alen Gospočić, pomoćnik ministra
tel. 01 3784 543


Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Jure Šarić, pomoćnik ministra
tel. 01 6169 060; uprava@caacro.hr


Uprava kopnenog prometa i inspekcije
Mario Madunić, pomoćnik ministra
tel. 01 6169 160; snjezana.vincek@mmpi.hr


Uprava za EU fondove i strateško planiranje
Josip Bilaver, pomoćnik ministra
tel. 01 37 83 970; pomocnikFEU@mmpi.hr


Uprava za proračun i financije
-,
tel. 01 3783 986; financije@mmpi.hr