Predstavnici Ministarstva sudjelovali u radu Konferencije opunomoćenika Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) / PP-18

ZAGREB, 16.11.2018.
Članice Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU), krovne međunarodne organizacije u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga, a ujedno i najstarije specijalizirane agencije u okviru Ujedinjenih naroda okupile su se u Svjetskom trgovačkom centru u Dubaiu, Ujedinjeni Arapski Emirati, gdje se od 29. listopada do 16. studenoga 2018. godine održava zasjedanje vrhovnog tijela ITU-a – 20. Konferencije opunomoćenika ITU-a (Plenipotentiary Conference – PP-18). Konferencija opunomoćenika, koja se redovito održava svake četiri godine, mjesto je na kojem države članice ITU-a donose ključne odluke od važnosti za buduću ulogu ITU-a, njegov rad i ustrojstvo, te utvrđuju planove za daljnji razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga na svjetskoj razini u sljedećem razdoblju.

U radu Konferencije PP-18, zajedno s više od 2.500 izaslanika iz većine od 193 države članice ITU-a, kao i predstavnika privatnog sektora, akademske zajednice te regionalnih i međunarodnih organizacija, sudjeluje i izaslanstvo Republike Hrvatske, koja je članica ITU-a od 1992. godine. Hrvatsko izaslanstvo vodi Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (MMPI), a izaslanstvo još čine Ivančica Urh, voditeljica Službe elektroničkih komunikacija (MMPI) te predstavnici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), Marko Čavlović, Domagoj Maričić i Željko Tabaković.

Konferenciju je, u ime potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, predsjednika Vlade i emira Dubaia, Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, otvorio Talal Humaid Belhoul, predsjednik Odbora direktora Telekomunikacijske regulatorne agencije (TRA) Ujedinjenih Arapskih Emirata, a radom konferencije predsjeda Majed Al Mesmar (UAE), zamjenik glavnog direktora Telekomunikacijske regulatorne agencije (TRA) UAE-a.

Među najvažnijim temama Konferencije PP-18 može se istaknuti sljedeće:
utvrđivanje glavnih smjernica za ostvarivanje ciljeva ITU-a propisanih njegovim Statutom
utvrđivanje četverogodišnjeg strateškog plana ITU-a i temelja za proračun ITU-a

utvrđivanje financijskog doprinosa država članica u proračunu ITU-a za sljedeće četverogodišnje razdoblje
usvajanje završnog računa ITU-a

izbor država članica u Vijeće ITU-a, izbor glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika ITU-a, te direktora ureda u sva tri sektora ITU-a, kao i izbor članova Odbora za Radijske propise ITU-a
razmatranje izvješća Vijeća ITU-a o aktivnostima ITU-a te o politikama i strateškom planiranju u ITU-u
odlučivanje o drugim pitanjima od značenja za utvrđivanje politike ove međunarodne organizacije u sljedećem četverogodišnjem razdoblju, putem donošenja novih ili izmjena i dopuna postojećih odluka, rezolucija i preporuka
.

Izbor čelnih osoba i glavnih tijela ITU-a
Jedna od najvažnijih zadaća ove Konferencije je izbor čelnih osoba i glavnih tijela ITU-a u sljedećem četverogodišnjem razdoblju – glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika ITU-a te direktora ureda u sva tri sektora ITU-a (Radiokomunikacijskog ureda, Ureda za telekomunikacijsku normizaciju i Ureda za telekomunikacijski razvoj). Dosadašnji glavni tajnik ITU-a, Houlin Zhao (Kina) ponovno je izabran na dužnost glavnog tajnika velikom većinom glasova (176 od 178), bez protukandidata, dok je na dužnost zamjenika glavnog tajnika ITU-a, većinom glasova ponovno izabran Malcolm Johnson (Velika Britanija), dosadašnji zamjenik glavnog tajnika.

Nadalje, Konferencija je većinom glasova izabrala Maria Maniewicza (Urugvaj) za novog direktora Radiokomunikacijskog ureda te Doreen Bogdan-Martin (SAD) za novu direktoricu Ureda za telekomunikacijski razvoj, čime je ITU po prvi put u svojoj povijesti dobio ženu na jednom od pet čelnih mjesta u ovoj svjetskoj organizaciji. Za direktora Ureda za telekomunikacijsku normizaciju velikom većinom glasova ponovno je izabran Chaesub Lee (Republika Koreja).

Također su izabrane nove države članice Vijeća ITU-a – tijela koje upravlja ITU-om u razdoblju između dviju konferencija opunomoćenika, ukupno njih 48 iz pet svjetskih regija. Izabrano je i 12 članova Odbora za Radijske propise (RRB), tijela koje je nadležno za ispravnu primjenu i tumačenje ITU-ovih Radijskih propisa, osobito u dodjeli i uporabi radijskih frekvencija te uporabi satelitskih orbita, kao i za rješavanje sporova koji iz toga proizlaze, a ima i savjetodavnu ulogu tijekom svjetskih i regionalnih radiokomunikacijskih konferencija.

Na marginama Konferencije hrvatski su predstavnici razgovarali sa svim čelnim osobama ITU-a, a osobito s novoizabranim direktorima ITU-ovih ureda, gospođom Bogdan-Martin i gospodinom Maniewiczem, kojima su čestitali na izboru i u kraćem razgovoru izrazili uvjerenje u uspješan nastavak suradnje na aktivnostima ITU-a iz njihova djelokruga, kao što je to bilo i u prethodnom razdoblju.

Druge aktivnosti Konferencije PP-18
Od ostalih aktivnosti Konferencije treba naglasiti rad na donošenju novih, odnosno izmjenama, dopunama i ukidanju postojećih odluka i rezolucija, koje su sadržane u Završnim aktima, a kojima se utvrđuje i usmjerava politika ITU-a i određuju zadaće njezinim tijelima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva u sljedećem četverogodišnjem razdoblju. Navedene rezolucije odnose se na neka od najaktualnijih pitanja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija i usluga, kao što su 5G, internet stvari (IoT), umjetna inteligencija, OTT (internetske komunikacijske usluge), veliki podaci (eng. Big Data), upravljanje internetom, kibernetička sigurnost, zaštita podataka, Međunarodni telekomunikacijski propisi (ITR), pojedina pitanja upravljanja ITU-om (poboljšanje postupka kandidiranja i izbora na konferencijama opunomoćenika, poticanje sudjelovanja žena u izbornom postupku) i dr..

Zajednička europska stajališta (ECP)
U okviru priprema za Konferenciju PP-18 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zajedno s HAKOM-om razmotrilo je i prihvatilo zajednička europska stajališta (eng. European Common Proposals – ECP), s kojima su države članice Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT), članica koje je i Republika Hrvatska, zajednički i usklađeno nastupile na Konferenciji, budući da je ovakav regionalni pristup uobičajen u radu ITU-a i u odnosu na druge svjetske regije, koje zajednički iznose i zastupaju svoja stajališta. Tijekom ove Konferencije države članice CEPT-a, u okviru svojih redovitih koordinacijskih sastanaka i putem intervencija na radnim tijelima i plenarnim sjednicama Konferencije, zastupaju i obrazlažu ECP-ove, te se pri kraju Konferencije može ustvrditi da je do sada većina ECP-ova dobila potporu drugih država članica ITU-a te je ugrađena u odgovarajuće dokumente (odluke i rezolucije) koji čine Završne akte Konferencije PP-18.

Također se na marginama Konferencije redovito održavaju i koordinacijski sastanci država članica Europske unije, kojima predsjeda austrijsko Predsjedništvo Vijeća EU, a posebna pozornost na ovim sastancima posvećena je ostvarivanju ciljeva i načela EU-a, sadržanih u Smjernicama koje je utvrdila Radna skupina za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU prije početka ove Konferencije.

Potpisivanje Završnih akata Konferencije PP-18
Na samom kraju Konferencije PP-18 može se ustvrditi da je njezin rad uglavnom protekao u duhu općeg suglasja, međusobnog razumijevanja i tolerancije, vođen uvodno izrečenom porukom glavnog tajnika ITU-a Houlina Zhaoa: "Ujedinjuje nas zajednička vizija povezanog svijeta, u kojem su informacijske i komunikacijske tehnologije izvor dobra za svakoga i svugdje".

Zadnjeg dana Konferencije, 16. studenoga 2018. godine, slijedi svečanost potpisivanja Završnih akata Konferencije PP-18, koje će u skladu s dobivenim vjerodajnicama potpisati i izaslanstvo Republike Hrvatske, te na kraju svečano zatvaranje Konferencije. Prije samog potpisivanja Završnih akata države članice ITU-a, nazočne na ovoj Konferencije, prema vlastitoj prosudbi potpisuju i podnose pojedinačne ili zajedničke izjave/rezerve i dodatne pojedinačne ili zajedničke izjave/rezerve. Ove izjave nisu dio Završnih akata, ali se objavljuju i tiskaju uz Završne akte, a odnose se na suvereno pravo svake države članice ITU-a da u vezi s određenim pitanjima iz djelokruga rada Konferencije izjavi svoje specifično stajalište, odnosno podrži ili uskrati podršku izjavljenom stajalištu neke druge države članice.

FOTOGALERIJA
1ELKOM.JPG
2ELKOM.JPG
3ELKOM.JPG
4ELKOM.JPG
5ELKOM.JPG
6ELKOM.JPG
7ELKOM.JPG
8ELKOM.JPG
9.1ELKOM.JPG
9.2ELKOM.JPG
9ELKOM.JPG