Ministar Oleg Butković sudjelovao u radu Vijeću ministara prometa te telekomunikacija i potpisao 'Dunavsku deklaraciju'

BRUSSELLS, 04.12.2018.
Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković sudjelovao je na Vijeću ministara prometa i telekomunikacija, koje se održavalo u Brislu 3. i 4. prosinca, a na kojem se raspravljalo o I., II. i II. Paketu za mobilnost, među ostalim, i o prijedlogu ukidanja pomicanja sata, o pravima i putnika u željezničkom prometu, uspostavi jedinstvenog europskog sučelja u pomorstvu, kao i o izmjeni uredbe o Instrumentu za povezivanje Europe i drugom.

Najvažnija pitanja koja će se definirati kroz I. Paket mobilnosti odnose se na upućivanje vozača, tahografe, kabotažu, uvjet poslovnog nastana za cestovne prijevoznike, odnosno, obvezu povratka vozila u državu poslovnog nastana, kao i odmora vozača. Ministar Butković istaknuo je kako Hrvatska nije mogla podržati usvajanje kompromisnog prijedloga Paketa za mobilnost koji je predložilo austrijsko predsjedništvo zbog niza pitanja, kao sto je nedovoljno smanjenje administrativnog opterećenja na sektor uzrokovano primjenom pravila o upućivanju radnika na međunarodne prijevozne operacije, spavanje vozača u kabinama, uvođenje tahografa i sl. Hrvatska je, naime, tražila da se taj propis uvede, ali s odgodom primjene od 18 mjeseci, kao i da EU financira sigurnosna parkirališta je nam je to u Hrvatskoj važno zbog državnih cesta.

Vezano uz prijedlog ukidanja pomicanja sata dva puta godišnje, Hrvatska je podržala načelno taj prijedlog iako na nacionalnoj razini još nemamo definiran stav hoće li to biti zimsko ili ljetno računanje vremena. Potrebno je provesti javnu raspravu, uključiti turistički i prometni sektor, vidjeti sto je najbolje rješenje te na razini Vlade donijeti odluku, pojasnio je ministar Butković. Ministar mora, prometa i infrastrukture također je rekao kako je Hrvatska podržala i austrijski prijedlog za odgodom roka za zadnje pomicanje sata do 2021. Na Vijeću je Austrija predstavila izvješće o napretku, ali će se o tom pitanju još raspravljati na razini Europske unije, zaključio je ministar.

Na marginama prvoga dana Vijeća, ministar Oleg Butković potpisao je sa kolegama ministrima podunavskih zemalja i 'Dunavsku deklaraciju' i tom prigodom je izjavio kako će ovaj Dokument pomoći u daljnjem razvoju Dunavske strategije te otvoriti Hrvatskoj nove mogućnosti oko projekata plovnosti i poboljšanja uvjeta u unutarnjoj plovidbi na Dunavu i njegovim pritocima.

Na drugome danu Vijeća, u sastavu ministara telekomunikacija, raspravljalo se o zakonodavnom okviru o uspostavi programa Digitalne Europe za razdoblje 2021.-2027., kao i o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibernetičke sigurnosti i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara te o Prijedlogu uredbe o e-privatnosti. Ministar Butković naglasio je da Hrvatska može podržati djelomični opći pristup za Prijedlog uredbe o uspostavi programa Digitalna Europa, pri čemu je od osobite važnosti postići sinergiju ovoga programa s kohezijskom politikom i drugim programima Europske unije. Pritom je posebno istaknuo zadovoljstvo činjenicom da je u tekst tog pristupa, na prijedog Hrvatske, uvrštena i carina kao područje od javnog interesa, čime se olakšava financiranje nacionalne komponente carinskih informacijskih sustava, koje ne bi bilo moguće financirati iz drugih programa Europske unije.

U okviru rasprave o Prijedlogu uredbe o e-privatnosti, za koju je austrijsko predsjedništvo predstavilo izvješće o napretku, ministar je ocijenio da je postignut značajan napredak u pogledu rješavanja otvorenih pitanja i usklađivanja teksta Prijedloga uredbe sa stajalištima država članica. Međutim, istaknuo je pitanje nadležnih nacionalnih tijela za provedbu Uredbe kao jedno od glavnih pitanja na koja treba odgovoriti prije početka pregovora s Europskim parlamentom. Budući da je ova Uredbe jedna od mjera iz Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, koja nadopunjuje i podrobnije razrađuje Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR), Hrvatska smatra da je potrebno ubrzati postupak njezina donošenja, a osobito učinkovitu primjenu Uredbe u praksi, što je od ključne važnosti ponajprije za građane Europske unije.

Vijeće za telekomunikacije također je primilo na znanje informacije austrijskog predsjedništva o aktualnim zakonodavnim prijedlozima, koji se odnose na ponovnu uporabu informacija javnog sektora, vršnu domenu '.eu' te 'Akt o kibernetičkoj sigurnosti'. Na kraju je razmotreno stanje provedbe Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, pri čemu je austrijsko predsjedništvo posebno istaknulo važnost donošenja Direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, koji predstavlja kodifikaciju postojećeg regulatornog okvira, uz značajne izmjene kojima će se uspostaviti moderan regulatorni okvir za budućnost, kao i Uredbe o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a), a koje su usvojene na početku rada današnjeg sastanka Vijeća.