Državna tajnica Nikolina Brnjac održala predavanje na temu 'Integrirani prijevoz putnika u funkciji održive mobilnosti' u sklopu okruglog stola u organizaciji HGK

ZAGREB, 30.11.2018.
Na okruglom stolu raspravljalo se o prednostima uvođenja integriranoga javnog prijevoza putnika (IJPP) na području RH, ulozi jedinica lokalne i regionalne samouprave u organizaciji javnog prijevoza putnika, suradnji željezničkog i autobusnih prijevoznika te smjernicama razvoja IJPP-a.

Državna tajnica za promet dr. sc. Nikolina Brnjac naglasila je važnost cjelovitoga zakonodavnog okvira kojim će se potaknuti razvoj integriranog prijevoza: "Sukladno Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2030. integrirani prijevoz prepoznat je kao bitan čimbenik u razvoju sustava održive mobilnosti. Vrata integraciji prijevoznika otvorio je novi Zakon o cestovnom prometu koji daje novu ulogu jedinicama lokalne i regionalne samouprave u organiziranju javnog prijevoza, te ugovor o prijevozu putnika koji javnoj usluzi u županijskom prijevozu direktno omogućuje prijelaz u sustav integriranog javnog prijevoza. Sinergijom političkih čimbenika na državnom i lokalnom nivou i prijevoznika u svim modovima prijevoza, uz potporu EU fondova integrirani putnički prijevoz moguć je i ostvariv.". - rekla je u između ostaloga u svojem obraćanju državna tajnica, Nikolina Brnjac te istaknula slijedeće: "Uvođenjem IJPP-a poboljšava se prometna dostupnost i povećava privlačnost usluge javnog prijevoza kroz bolju prometnu povezanost željezničkog i drugih vidova prijevoza. Prednosti uvođenja IJPP-a za putnike su učestaliji polasci, kraće vrijeme putovanja i brži nastavak putovanja nakon presjedanja u točki integracije, čime se povećava kvaliteta života građana. Uz kvalitetniju uslugu prijevoza i poticanje korištenja integriranoga javnog prijevoza u cilju povećanja razine sigurnosti u prometu, uvođenjem IJPP-a smanjuje se zagušenost prometnica i onečišćenje okoliša koje generira prometni sustav.".

Važnost integriranog prijevoza prepoznala je i akademska zajednica koja aktivno sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima koji promiču razvoj tog prometnog sustava. Cilj je postići održivu mobilnost prateći primjere europskih gradova u kojima je takav prijevoz razvijen. S obzirom da IJPP koristi prednosti svih prijevoznih modova uz korištenje zajedničkih karata, voznih redova i tarifa, uvođenjem i razvojem integriranog javnog prijevoza u RH povećala bi se kvaliteta javnog prijevoza, a time i osigurala kvalitetnija mobilnost građana.

Integrirani prijevoz putnika uveden je u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, gdje putnici koriste zajedničku kartu za vlak / autobus / tramvaj koja je povoljnija nego da karte kupuju za pojedini oblik prijevoza, te su im omogućene brže i kvalitetnije veze.

Na okruglom stolu naglašena je važnost infrastrukture koju je potrebno modernizirati i prilagoditi zahtjevima integriranog javnog prijevoza (intermodalni terminali, parkirališta i dr.). Uz to, važno je provesti detaljna interdisciplinarna istraživanja prometne potražnje te donijeti masterplanove prometnog razvoja.

U europskim zemljama nositelj IJPP-a je željeznički prijevoz na koji se nadovezuju linije cestovnog prijevoza, čime korisnici dobivaju češće linije i kvalitetniju povezanost. Sukladno pozitivnim europskim iskustvima proces uvođenja integriranoga javnog prijevoza putnika je dugotrajan, no nužan radi uspostavljanja kvalitetnoga prometnog sustava, kojim se ostvaruju mnoge prednosti za sve dionike - putnike, prijevoznike, lokalnu i regionalnu samoupravu te gospodarstvo.

Okrugli stol održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u organizaciji HGK, HŽ Putničkog prijevoza, Fakulteta prometnih znanosti, Saveza za željeznicu i Zajednice za intermodalni transport i logistiku HGK.