Propisi

2019.
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 56/2019)
 • PRAVILNIK - o radionicama za tahografe (NN 36/19)
 • PRAVILNIK - o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 25/19)

2018.
 • ZAKON - o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)
 • PRAVILNIK - o putnom listu (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o dozvolama u prijevozu tereta (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o daljinaru i najmanjem voznom vremenu (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o autobusnim kolodvorima (NN 57/18)
 • PRAVILNIK - o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (NN 50/18)
 • PRAVILNIK - o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 50/18)
 • PRAVILNIK - o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 50/18)

2017. 
 • ZAKON -  o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora (NN 8/17)
 • ODLUKA - o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 46/2017)

2016.
 • ZAKON - o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16)
 • PRAVILNIK - o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 17/16)
 • PRAVILNIK - o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN 16/16)

Međunarodni ugovori:
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) (NN - MU 06/16)
 • ZAKON - o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) (NN - MU 05/16)

2015.
 • PRAVILNIK - o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15)
 • PRAVILNIK - o o natjecateljskom vozilu (NN 107/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15)
 • PRAVILNIK - o tehničkim uvjetima za turističko vozilo (NN 86/15)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 83/15)
 • ZAKON -  o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 36/15)
 • PRAVILNIK -  o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN 8/15)
 • PRAVILNIK -  o dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila (NN 8/15)
   
2014.
 • PRAVILNIK - o dopuni pravilnika o radionicama za tahografe (NN 118/14)
 • PRAVILNIK - o izmjenama pravilnika o tehničkim pregledima vozila (NN 111/14)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14)
 • PRAVILNIK - o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/14)
 • PRAVILNIK - o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (NN 78/14)
 • PRAVILNIK - o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (NN 73/14)
 • PRAVILNIK - o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena (NN 20/14)
 • PRAVILNIK - za izvješćivanje o raspodjeli i iskorištenosti stranih dozvola (NN 20/14)
 • PRAVILNIK - o naknadama za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole (NN 20/14)
 • PRAVILNIK - o registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu (NN 56/14)
 • PRAVILNIK - o kategorizaciji autobusnih kolodvora (NN 52/14)
 • PRAVILNIK - o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (NN 31/14)
 • PRAVILNIK - o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 31/14)
 • PRAVILNIK - o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (NN 25/14)
 • PRAVILNIK - o načinu vođenja očevidnika o polascima i dolascima autobusa (NN 20/14)

2013.

-------------------------------------
 


Raniji propisi po kategorijama >>>