Prijevoznici


2019.
 
--- -------- ---- -------- ---
OBAVIJESTI:
--- -------- ---- -------- ---
28.02.2019.
PRAVILNIK - o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona (NN 20/19)

04.02.2019.
30.01.2019.

----------------------------------

2018.
O  D  L  U  K  A o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2019. godinu
O  D  L  U  K  A o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu
RJEŠENJE - o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izdavanje licencija za obavljanje kolodvorskih djelatnosti na autobusnim kolodvorima
O  D  L  U  K  A o naknadi za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza putnika
O  D  L  U  K  A kojom se ovlašćuje Hrvatska gospodarska komora za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
O  D  L  U  K  A o visini naknade za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 
KONTAKT CENTAR ZA PRUŽANJE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA U SVEZI S PROVOĐENJEM PROPISA O MINIMALNOJ PLAĆI U NJEMAČKOJ
Pozivamo cestovne prijevoznike koji obavljaju prijevoz tereta ili putnika do / od i u tranzitu preko državnog područja Republike Njemačke da se u slučaju potrebe za informacijama, pojašnjenjima te u slučaju bilo kakvih poteškoća koje se odnose na provedbu Zakona o minimalnoj plaći u Njemačkoj obrate u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture / Uprava cestovnog i željezničkog prometa, Sektor cestovnog prometa:

Kontakt službenici:
Jure Lovrić, tel.: 01 6169 083 / e-mail: jure.lovric@mppi.hr
Krešimir Gregurec, tel.: 01 6169 457 / e-mail: kresimir.gregurec@mppi.hr

28.01.2018
----------------------------------