Autoceste

Mreža autocesta

Koncesionari autocesta - klikni za veću sliku

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta sa sjedištem u Zagrebu, Širolina 4,  registrirano je i započelo s radom 11.4.2001. godine, kao jedan od dva pravna slijednika Hrvatske uprave za ceste. Društvo je u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste svoje aktivnosti provode sukladno četverogodišnjem Programu građenja i održavanja cesta koji donosi Vlada RH.

Hrvatske autoceste d.o.o. gospodare s mrežom od 926 km autocesta.

Predsjednik Uprave: Boris Huzjan
Širolina 4
Zagreb, Hrvatska
Tel.:    + 385 1 46 94 444
Faks.: + 385 1 46 94 500
e-mail: info@hac.hr
www.hac.hr

Kronologija izgradnje >>>


Koncesionar AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB d.o.o.
Dionica čvor Orehovica – čvor Diračje (obilaznica Grada Rijeke): duljina 8,856 km s priključnim cestama 9,6 km; pušteno u promet 22.12.2009.,Vrijednost investicije: oko 1.026,82 mil. kn.

Rekonstrukcija naplatne postaje Lučko i izgradnja naplatne postaje Demerje na 4+557 km dionice Zagreb-Karlovac koja ima deset staza za obavljanje ne gotovinske naplate, pušteno u promet 13.6.2009., vrijednost investicije cca 118 mil.kn.

Čvor Donja Zdenčina na km 14+250 dionice autoceste Zagreb-Karlovac, pušteno u promet 21.11.2010., vrijednost investicije: 59,120 mil.kn.

U izgradnju autocesta u svojoj nadležnosti u razdoblju 2009. i 2010. godine uložili su ukupno 1.046,05 milijuna kuna.

Predsjednik Uprave: Miro Škrgatić
Koturaška cesta 43
Zagreb, Hrvatska
Tel.:    + 385 1 6515-100
Faks.: + 385 1 6515-110
e-mail: arz@arz.hr
www.arz.hr


Koncesionar BINA ISTRA d.d.
Kanfanar-Pula (dopuna u puni profil AC): duljina 28 km, puštena u promet 24/06/2010, vrijednost investicije 85,8 milijuna €.

Kanfanar-Umag (dopuna u puni profil AC): Duljina 50 km + 1,5 km spojne ceste prema SLO granici, puštena u promet 14/06/2011, vrijednost 142,8 milijuna €.

U izgradnju autocesta u svojoj nadležnosti u razdoblju 2009. i 2010. godine uložili su ukupno 1.710,53 milijuna kuna.

U promet pušteno u 2011. godini
- spojna cesta Pula-Pomer (zaobilaznica Pule): duljina 8 km, vrijednost investicije 23,6 milijuna €
- dionica Kanfanar-Rogovići (dopuna u puni profil AC): duljina 18 km, vrijednost investicije 72,1 milijuna €

Predsjednik Uprave: Dario Silić
Zrinšćak 57
Lupoglav, Hrvatska
Tel.:    + 385 1 6138 300
Faks.: + 385 1 6138 301
e-mail: bina-istra1@pu.t-com.hr
www.bina-istra.com


Koncesionar AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ d.o.o.
Autocesta Zagreb – Macelj dio je autocestovne mreže Republike Hrvatske i nalazi se u Europskom prometnom koridoru  Xa, dio je i  Pyhrnske autoceste (Nürnberg – Graz- Maribor - Zagreb), koja povezuje mrežu hrvatskih autocesta s europskom autocestovnom mrežom. Unutar mreže europskih cesta autocesta Zagreb-Macelj nosi oznaku E 59, a u mreži  hrvatskih autocesta oznaku A2. Ukupna je dužina autoceste 59,2 km, počinje u čvoru Jankomir na autocesti Bregana – Zagreb – Lipovac, a završava u Maclju na međunarodnom graničnom prijelazu prema  Republici Sloveniji. Na autocesti je upostavljen tzv. „zatvoreni“ sustav naplate cestarine s dvije čeone naplate i četiri naplatne postaje u čvorovima autoceste.

Autocesta prolazi Zagrebačkom i Krapinsko – zagorskom županijom.

Ugovorom o koncesiji od 11. srpnja 2003. godine, između Republike Hrvatske (kao Davatelja koncesije) i Društva (kao koncesionara), Društvo je steklo ekskluzivno pravo nad razvojem, projektiranjem, financiranjem, građenjem, upravljanjem i održavanjem autoceste i svih pratećih objekata, postojeće autoceste i postojećih pratećih objekata u trajanju od 28 godina, tj. do 2032. godine.

Društvo je ubrzo po osnivanju djelomično privatizirano po modelu javno – privatnog partnerstva u kojem:
- Republika Hrvatska ima 49% udjela
- Pyhrn Concession Holding GmbH ima 51% udjela

Predsjednik Uprave: Miloš Savić
Garićgradska 18
Zagreb, Hrvatska
Tel:  +385 (1) 3689 600
Fax: +385 (1) 3689 620
e- mail: office@azm.hr
www.azm.hrE-brošure