Državne ceste

Hrvatske ceste d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, registrirano je i s radom je započelo 11.04.2001., kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste.

Hrvatske ceste d.o.o. gospodare mrežom od 6.741,6 km državnih cesta, a svoje aktivnosti  provode sukladno četverogodišnjem Programu građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada RH.

Društvo je u 100 % - tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

Predsjednik Uprave: Odlukom Skupštine Hrvatskih cesta d.o.o. član Uprave Josip Škorić, dipl.ing. kao jedini član, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od dana 30.05.2016. godine

Vončinina 3
Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4722 555
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr


 
 
 
Plan ulaganja u građenje, održavanje i sufinanciranje županijskih cesta u 2012. godini iznosi 1.953.770. 000 mln kuna bez PDV-a.


Radovi koji su u tijeku izvode se na dionicama:
  • Obilaznica Splita - poddionica Plano-Kaštel Stari (4,2 km)
  • Obilaznica Omiša - dionica tunel “Omiš”-Omiš (2,8 km)
  • Obilaznica Rijeke - dionica Sv. Kuzam-Križišće (8,4 km)
  • Južna obilaznica Osijeka - dionica čvorište koridor Vc-čvorište “Tenjska” (12,1 km)
  • Brza cesta Solin-Klis-Sinj (spoj na A1) - dionica Majdani-Jamani (4,5 km)
  • obnova državnih cesta na području više županija (program Betterment)
 

Za obnovu državnih cesta u okviru programa Betterment II, u 2012. godini uložit će se 330 milijuna kuna (bez PDV-a).

Program Betterment II financira se dijelom iz sredstava kredita Europske investicijske banke, a dijelom iz vlastitih sredstava Hrvatskih cesta.

                              PLAN GRAĐENJA DRŽAVNIH CESTA
2011 Dionice puštene u promet 2011. godine
2010 Dionice puštene u promet 2010. godine
2009 Dionice puštene u promet 2009. godine