Državna tajnica Nikolina Brnjac sudjelovala na završnoj konferenciji 'Željeznica - ključan faktor niskougljične strategije razvoja'

ZAGREB, 20.12.2018.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) u okviru Završne konferencije međunarodnoga istraživačkog projekta 'initCOSEERail' u utorak, 18. prosinca održano je predstavljanje rezultata pilot – istraživanja, na kojemu je sudjelovala državna tajnica za promet, Nikolina Brnjac, ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Državna tajnica Nikolina Brnjac u svojem izlaganju naglasila je važnost EU fondova za razvoj transportne infrastrukture: „Transport donosi bolji standard građanima i važan je za ravnomjeran razvoj svih članica EU. Automobili su trenutno dominantan način prijevoza, no putnici sve više prepoznaju alternativu u vidu javnoga prijevoza. Korištenje željezničkoga prometa smanjuje troškove prijevoza i emisija CO2, zato željeznica ne smije biti budućnost, već sadašnjost transporta. Ne smijemo čekati, moramo željeznički promet učiniti bržim i sigurnijim, tako da postane integralni dio našega prijevoznog sustava.“. – istaknula je državna tajnica Brnjac.

U radu Konferencije uz predstavnike Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba, koji su ujedno uključeni i u rad Grupacije za integrirani prijevoz putnika (GIPP) pri HGK, sudjelovali su i partneri u realizaciji Projekta ispred Fakulteta tehnologije u Beču, agencije LIR Evolution iz Bosne i Hercegovine i FIN Project iz Italije, dok su Projekt zajednički financirali Europska unija i Grad Beč, u sklopu Dunavskoga strateškog projekta (DSPF).

Prezentacija rezultata pilot – istraživanja uključivala je introspektivni uvid u procese koji su primijenjeni tijekom prve faze, od prikupljanja statističkih i dokumentacijskih osnova za razdoblje od 1985. do 2015. godine za putnički željeznički prijevoz, do stručne rasprave o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti putničkoga željezničkog prijevoza u sklopu druge faze, s ciljem da se utvrde zakonitosti u procesima odlučivanja i provođenja prometnih politika u željezničkom putničkom prijevozu. Rezultati i zaključci dobiveni pilot – istraživanjem koristit će se kao polazišna točka u provedbi projekta 'COSEERail', kojim će se utvrditi potrebna poboljšanja kako bi se korisnicima ponudila veća kvaliteta usluge u željezničkom prijevozu.

Borna Abramović s Fakulteta prometnih znanosti, ujedno i voditelj GIPP-a u svojem obraćanju istaknuo je kako su u prošlosti željeznice igrale veliku ulogu u JI Europskoj regiji, no ta uloga s vremenom opada i taj negativan trend potrebno je zaustaviti, budući da željeznica ima sve uvjete postati osnova nove niskougljične strategije razvoja, dok je Franc Žepič, ispred Slovenskog Ministarstva infrastrukture u svojem izlaganju ukratko predstavio stanje željezničkih sustava u regiji, istaknuvši kako je izazov prevladati sve razlike između država i implementirati iste standarde na razini cijele regije.

Sudionicima Konferencije obratio se i projektni menadžer ispred EuroVienna Consultinga, Martin Marek, koji je ukratko predstavio 'Dunavski strateški projekt' podijeljen u 12 strateških područja, od kojih je jedan i željeznica, dok je Takeru Shibayama, s Fakulteta tehnologije u Beču predstavio ključne nalaze projekta 'initCOSEERail', koji za cilj ima analizirati postojeće stanje i predložiti optimalne procese za poboljšanje željezničke infrastrukture, uz značajan naglasak na intermodalnost, odnosno, kombiniranje željezničkoga s drugim načinima prijevoza, kao najoptimalnije prometno rješenje.

Zajednički zključak svih sudionika održane 'Završne konferencije međunarodnoga istraživačkog projekta - initCOSEERail' sagledan je u činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu ulogu u putničkom i robnom prijevozu, izgradnjom željezničke infrastrukture i razvoj prijevoznih usluga, uz naglasak kako od ranih devedesetih godina prošloga stoljeća, nažalost, željeznički sustavi u JI Europi bilježe negativne rezultate. Slijedom iznesenih činjenica, zaključeno je da upravo istraživački projekt 'initCOSEERail' ima za cilj identifikacirati nužne korake za poboljšanje željeznice, kako bi mogle uspješno ispuniti svoju ulogu za razvoj održive mobilnosti i prijevoza, e-mobilnosti i unutarnjih plovnih putova. Projekt 'InitCOSEERail', između ostalog, predstavlja i uvod u sadržajno znatno složeniji projekt, koji će u budućnosti kombinirati prednosti željezničkoga prijevoza s drugim načinima transporta.