Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

ZAGREB, 30.01.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split.

Izmjenom ove Odluke izuzima se Bazen A Kaštelanskog bazena (kopneni i morski dio) iz obuhvata luke otvorene za javni promet luke Split. Time se na izuzetom području lučkog  Bazena stvaraju pretpostavke za izgradnju planirane luke posebne namjene – luke nautičkog turizma.

Izmjena ove Odluke nema financijski učinak na Državni proračun, budući da splitskom lukom upravlja Lučka uprava, neprofitna pravna osoba, osnovana radi upravljanja, gradnje i korištenja luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa.

Također, usvajanje ove Odluke nema utjecaja na proračun Lučke uprave Split, iz razloga što se izuzeto područje Kaštelanskog bazena ne koristi za obavljanje lučkih djelatnosti.