Izrada SUO i projektne dokumentacije za dionicu rijeke Save od rkm 329 do 315 i 312+200 do 300

ZAGREB, 05.02.2019.
Pomoćnica ministra, Duška Kunštek ispred Uprave unutarnje plovidbe resornoga Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u ponedjeljak je održala početni sastanak na temu izrade Studije o utjecaju na okoliš i projektne dokumentacije, za dionicu rijeke Save od rkm 329 do 315=200 do 300. Početni sastanak koji su vodili domaći stručnjaci i predavači pratio je veći broj sudionika, najvećim dijelom iz redova stručne javnosti, uz nazočnost predstavnika resornih ministarstava dražava Bosne i Hercegovine, Republike Srbije.

Sastanak je otvorio Miroslav Ištuk, bivši ravnatelj Agencije za vodene putove, koji je na samom uvodnom predavanju istaknuo problematiku na predmetnoj dionici rijeke Save, nizvodno od Slavonskog Broda.

Stručnjaci iz Instituta IGH i Hidrokonzalt projektiranje d.o.o., kao zajednica gospodarskih subjekata trebaju izraditi projektnu dokumentaciju za rehabilitaciju plovnog puta rijeke Save te su istaknuli kako je „cilj ovog projekta pripremiti potrebnu projektnu dokumentaciju za građevinske zahvate kako bi se dugoročno omogućila sigurna i učinkovita plovidba na dijelu rijeke Save na predmetnoj dionici“.

Prva faza radova uključuje modeliranje za potrebe Idejnog rješenja i Idejnog projekta dok će druga faza u fokusu imati modeliranje za potrebe Glavnog projekta. Kako se radi o području visoke ekološke vrijednosti iz IGH tvrde kako će se u svim fazama izrade projektne dokumentacije plovnog puta,  respektirati tehnička rješenja koja su u skladu sa zaštitom okoliša, na što je upozorila pomoćnica ministra, Duška Kunštek.

Unapređenje plovnog puta na rijeci Savi treba pokazati spremnost inženjerskog kadra u implementaciji 'soft' rješenja kako bi naši plovni putovi bili prepoznati kao zeleni i primjeri dobre prakse u implementaciji ekoloških smjernica u inženjersku praksu. Prema mišljenju Tomislava Štrusa, savjetnika iz Sektora za vodne putove,  sadašnje stanje na dionici Jaruga – Novi Grad ispod je europskih mjerila za III klasu: "Cilj je imati osiguran puni gaz kroz najmanje 280 dana u godini, što može osigurati ekonomsku sigurnost za riječni transport.". - rekao je savjetnik Štrus.

Pomoćnica ministra, Duška Kunštek u zaključnom dijelu sastanka navela je dvije okolnosti koje su izrazito bitne u smislu pozitivne realizacije projekta, odnosno: "Resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao naručitelj radova od zajednice gospodarskih subjekata zaprimit će Detaljan plan rada, u kojemu će biti definirane aktivnosti smještene u vremenski okvir Projekta, slijedom čega će se Plan i program rada uskladiti sa dinamikom razminiravanja desne obale rijeke Save.". - istaknula je pomoćnica ministra Kunštek teGlavni cilj ovog projekta je izraditi studijsko - projektnu dokumentaciju prema kojoj se mogu osigurati tehnički uvjeti za osiguranje plovnosti rijeke Save u smislu osiguranja raspoloživih dubina za međunarodnu klasu plovidbe.

Sudionici sastanka upoznati su sa zadatcima Projekta:
- Izrada SUO za dionicu rijeke Save od rkm 329 do 315 i 312+200 do 300;
- Izrada projektne dokumentacije za dionicu rijeke Save od rkm 329 do 315 i 312+200 do 300;
- Izrada idejnog rješenja;
- Izrada idejnog projekta;
- Izrada glavnog projekta;
- Ishođenje lokacijskih dozvola;
- Ishođenje građevinskih dozvola
.