Vlada RH: Usvojena Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Crikvenica

ZAGREB, 07.02.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Crikvenica.

Naime, tijekom postupka javnog prikupljanja ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda za dodjelu koncesije na predmetnome području pomorskog dobra.