Sabor donio izmijenjeni i dopunjeni Pomorski zakonik

ZAGREB, 08.02.2019.
Hrvatski sabor u petak je sa 98 glasova "za" i jednim "protiv“ izglasao Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kao dio cjelokupne reforme pomorskog zakonodavstva koju je pokrenula Vlada s ciljem digitalizacije svih usluga u pomorstvu u slijedeće tri godine, smanjenja administrativnih opterećenja, dovršetka socijalne reforme za pomorce te povećanja konkurentnost hrvatskih luka i industrije.

Ciljevi usvojenog izmijenjenog Pomorskog zakonika jačanje su konkurentnosti hrvatskog brodarstva i nautičkog sektora, osnaženje položaja hrvatskog pomorca i njegove konkurentnosti, smanjenje administrativnih barijera i otvaranje puta ka potpunoj digitalizaciji u hrvatskom pomorskom sektoru, zatim jačanje atraktivnosti hrvatske zastave i usklađenje nacionalnog pomorskog zakonodavstva s novim EU rješenjima.

Pomorskim zakonikom uređeni su svi značajniji javnopravni i imovinskopravni odnosi povezani s morem, pomorskom plovidbenom djelatnošću i pomorskim brodovima, a neke od najznačajnijih novina koje donose izmijene i dopune Pomorskog zakonika su:
  • Uspostava jedinstvenog upisnika brodova u elektroničkom obliku - upisnik će biti digitaliziran i centraliziran, uz objedinjavanje podataka svih vrsta plovila iz postojećih upisnika u novom e-upisniku.
  • Dovršetak socijalne reforme za pomorce - u odredbama o oslobođenju od plaćanja poreza na dohodak temeljem boravka na brodu u međunarodnoj plovidbi dodaju se nove situacije koje se ubrajaju u 183 dana potrebna za porezno oslobođenje pomoraca (npr.  bolesti, otmice, napuštanja od strane brodara i sl.).
  • Poticanje održavanja izobrazbe u hrvatskim pomorskim učilištima - umjesto dosadašnjih olakšica koje su se odnosile samo na edukaciju u inozemstvu, čime se  potiče i stvaranje naših centara izvrsnosti u pomorstvu.
  • Zakonom se osnažuju i rješenja vezana za sprječavanje onečišćenja s pomorskih objekata, kao i reakcije u slučaju iznenadnih onečišćenja mora.
  • Proširuje se postojeći režim poreza po tonaži brodova na način da se omogućava njegova primjena i na jahte. Porez po tonaži predstavlja dozvoljenu državnu potporu, obzirom da su svi koji se opcionalno uključe u ovaj sustav, oslobođeni od plaćanja poreza na dobit ostvarenu uključenim plovilima umjesto čega plaćaju porez koji se obračunava prema tonaži plovila. Svrha ove mjere je posredno i privlačenje većeg broja jahti na dulji boravak u Hrvatskoj (zimovanje), uz korištenje stalnog veza u hrvatskim marinama, potrošnju, popunjavanje posadom i održavanje u Hrvatskoj.
  • Definira se i, dosad neimenovani, ugovor o najmu jahte i brodice i ugovor o nautičkom vezu kako bi Hrvatska spremno dočekala strane jahte koje svake godine plove našim morem, a koje će od sada imati i još više razloga zadržati se u Hrvatskoj.
Zbog širine područja pokrivenog ovim izmjenama i dopunama, u izradi Zakona sudjelovala je radna skupina koja je, osim predstavnika resornog Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, uključivala i predstavnike brodara, pomoraca, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, znanstvene i stručne javnosti.

Također, tekst Zakona usuglašavan je i sa socijalnim partnerima koji su pozdravili predložena zakonska rješenja.