Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (luka Vodice)

ZAGREB, 21.02.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko - kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (luka Vodice).

Predmetnom Odlukom daje se suglasnost na proširenje lučkog područja luke otvorene za javni promet Vodice, u dijelu postojećeg lučkog područja luke Stražara Vodice, k.o. Vodice, sukladno  prostorno - planskoj dokumentaciji, namijenjeno za komunalni vez lokalnog stanovništva.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske, kao niti na proračune Šibensko - kninske županije i Grada Vodica.