Vlada RH: Usvojen prijedlog Zaključka o financiranju Projekta izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške sa spojnom cestom

ZAGREB, 22.02.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Zaključka o financiranju Projekta izgradnje mosta  preko rijeke Save kod Gradiške (sa spojnom cestom).

Pravni okvir za zajedničku provedbu ovog projekta definiran je Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 22. studenoga 2011. godine.

Sporazumom se uređuju osnove suradnje i zajedničke izgradnje mosta te koordinacija tj. usklađivanje priprema za izgradnju priključnih dionica cesta, pri čemu procijenjena vrijednost hrvatskog dijela projekta iznosi 520,5 milijuna kuna (bez PDV-a).

Slijedom navedenog, Vlada RH zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u suradnji s društvom Hrvatske ceste d.o.o. razmotri moguće modele financiranja izgradnje mosta i spojne ceste, uključujući kreditno zaduženje ili sufinanciranje sredstvima europskih fondova.