Održan Okrugli stol na temu 'Dodjela poticaja u kombiniranom prijevozu tereta u Republici Hrvatskoj za 2019 godinu'

ZAGREB, 13.03.2019.
U Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture danas je održan Okrugli stol s temom: 'Dodjela poticaja u kombiniranom prijevozu tereta u Republici Hrvatskoj u 2019 godini'.

Dodjela potpora u kombiniranom prijevozu tereta u Republici Hrvatskoj temelji se na Zakonu o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/2016) i Pravilniku o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta  (NN 5/2018), čije mjere uključuju sva tri subjekta u prijevoznom lancu.

Na Okruglom stolu osim predstavnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture prisustvovali su i  željeznički prijevoznici, predstavnici luka i lučkih terminala, organizatori prijevoza odnosno sudionici u kombiniranom prijevozu tereta  te ostala zainteresirana javnost.

Nakon uvodnog govora predstavnika Ministarstva načelnika Sektora željezničkog i intermodalnog prometa, Igora Radića, koji je ujedno prisutnima prezentirao  generalne smjernice razvoja kombiniranog prijevoza tereta, stvaranje okvira za dodjelu poticaja u kombiniranom prijevozu tereta te pojasnio procedure kod donošenja pravnih akata te raznih Projekata, iskazao je i zadovoljstvo prošlogodišnjim uspjehom realizacije pokretanja projekta i dodjele poticaja u kombiniranom prijevozu tereta.

Također je rekao da će se tijekom narednih godina održavati Okrugli stolovi sa istom temom, kako bi se razmijenila znanja i iskustva radi unapređenja i promicanja kombiniranog prijevoza tereta u Hrvatskoj te razjasnile eventualne nedoumice kod ostvarivanja prava na dodjelu poticaja u kombiniranom prijevozu tereta na području Republike Hrvatske za buduće podnositelje zahtjeva.

Nadalje, voditelj službe za željeznički promet i žičare, resornog Ministarstva, Damir Lazor sudionicima je pobliže prezentirao Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta  (NN 5/2018) te mjere poticaja, kao i način  prilaganja potrebne dokumentacije za dodjelu poticaja koju moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva.

Pojašnjenje te način kako se došlo do izračuna za pojedine mjere poticaja u kombiniranom prijevozu tereta te razlog zašto su financijska sredstava različita po mjerama, sudionicima je pobliže pojasnio predstavnik Zajednice za intemodalni transport i logistiku pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te profesor na Fakultetu prometnih znatnosti u Zagrebu, Borna Abramović.

Zaključno svi sudionici okruglog stola pozvani su ukoliko budu imali bilo kakvih dodatnih pitanja vezano za javni poziv, sukladno kojem će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u 2019. godini poticati kombinirani oblik prijevoza tereta u Republici Hrvatskoj, da se obrate službenicima ministarstava na mail adresu: Poticaji-kombinirani@mmpi.hr te da time u direktnom kontaktu sa službenicima ministarstva uspostave dijalog koji će rezultirati povećanjem prometa tereta u Hrvatskoj, odnosno, daljnjim razvojem gospodarstva Republike Hrvatske.
 PRILOG