Državni tajnik Tomislav Mihotić na neformalnom sastanku Vijeća ministara prometa u Bukureštu

BUKUREŠT, 27.03.2019.
Državni tajnik za infrastrukturu Tomislav Mihotić sudjelovao je na neformalnom sastanku Vijeća ministara prometa koji se u sklopu rumunjskog predsjedanja Europskom unijom od 26. do 27. ožujka održao u Bukureštu.

Vijeće je organizirano oko tri glavne teme: Multimodalnost u prometu; Budućnost mobilnosti u EU i Povećanje prometne povezanosti i kohezije kroz TEN-T i CEF.

U sklopu prve teme predstavljeni su rezultati europske godine multimodalnosti kao i mnogobrojni pozitivni efekti koji su proizašli iz investicija u državama članicama. Istaknuto je kako se sa svim investicijama neovisno o tome radi li se o europskim ili privatnim izvorima financiranja treba nastaviti i u buduće.

Bilo je riječi i o primjeni digitalnih tehnologija u različitim sektorima prometa te nužnosti njihove transformacije, u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma i smanjenjem emisija stakleničkih plinova, a razgovaralo se i o pametnom korištenju podataka u svrhu poboljšanja usluga u prometu.

Zadnja sesija iskorištena je pak za predstavljanje prvog nacrta EK za evaluaciju TEN-T uredbe, koja je započela te mora biti završena najkasnije do kraja 2023. godine.

Tijekom svojeg izlaganja državni tajnik za infrastrukturu Tomislav Mihotić posebno se osvrnuo na razvoj multimodalnog i intermodalnog prijevoza koji se treba temeljiti na povećanju konkurentnosti i poboljšanju komercijalnih uvjeta. S tim u vezi, osim infrastrukturnih zahvata, potrebno je intenzivnije raditi i na proširenju mreže pravaca kretanja tereta.
 
Nakon što je ukazao na značaj i ulogu koju pomorstvo ima za Republiku Hrvatsku, državni tajnik Mihotić je istaknuo kako u vrijeme predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici iduće godine RH namjerava organizirati neformalno vijeće ministara prometa čije će središnje teme biti zaštita morskog okoliša, smanjenje emisija CO2 te daljnja digitalizacija u pomorstvu i unutarnjoj plovidbi.

Osvrnuo se i na hrvatsko sudjelovanje u TEN-T-u i CEF-u, za koje je ustvrdio da je bilo vrlo uspješno, sa više od 30 projekata koji se sufinanciraju iz CEF-a, a čime su potvrđeni pozitivni i opipljivi učinci koje TEN-T politika ima za RH.
 
Zaključimo kako je na bukureštanskom sastanku Republika Hrvatska snažno podržala i sve aktivnosti koje se tiču daljnjih infrastrukturnih ulaganja u EU, sa posebnim naglaskom na razdoblje od 2021. do 2027. godine.