Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

ZAGREB, 04.04.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni  Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac.

Usvajanjem ove odluke proširuje se koncesionirano područje za 296.800 m2 te se ovlaštenik koncesije društvo CROMARIS d.d. zadužuje na dodatna ulaganja u iznosu od 63,7 milijuna kuna, pri čemu se dozvoljena količina uzgoja bijele ribe povećava sa 700 na 3000 tona godišnje.

Nadalje, obvezuje se ovlaštenik koncesije za dostavu garancije banke, radi dobrog izvršenja posla, na iznos od 1,1 milijun kuna, uključujući i dostavu ovjerene zadužnice na iznos od 966 tisuća kuna.

Odlukom se povisuje i stalni tj. promjenjivi dio koncesijske naknade, s time da se promjenjivi dio naknade povećava svakih pet godina za 0,05 %.

Procjena je da će nakon proširenja koncesioniranog područja i povećanja količine uzgoja bijele ribe sa 700 na 3000 tona, ukupni prihodi Ovlaštenika koncesije porasti na iznos od cca 95,1 milijun kuna, dok će promjenjivi dio koncesijske naknade iznositi 332,5 tisuće kuna godišnje.