Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar

ZAGREB, 04.04.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar.

Predmetnom izmjenom proširuje se obuhvat lučkih bazena luke Gaženica i ribarske luke Kali – Vela Lamjana.

Također, ažuriraju se i granice luke na način da se izražavaju u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, te se mijenja sjedište/adresa Lučke uprave.

Sve navedene izmjene potrebne su radi novih investicija u luke, s obzirom da je Lučka uprava Zadar projekte modernizacije i dogradnje ribarskih luka Vela Lamjana i Gaženica tijekom protekle godine kandidirala za sufinanciranje iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020.

Ukupna potpora dodijeljena zadarskoj Lučkoj upravi za luku Vela Lamjana pritom iznosi preko 36 milijuna kuna, a za luku Gaženica 23 milijuna kuna, od čega je doprinos EU sredstava 75 posto.

Istaknimo kako usvajanje današnje Odluke nema fiskalni učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.