Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022.

ZAGREB, 02.05.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o donošenju Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture Grada Vukovara za razdoblje 2019.-2022.

Usvojenom Odlukom ispunjavaju se obveze iz Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog 2016. godine o izradi planskog dokumenta za područje Grada Vukovara u dijelu obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture.

Za koordinaciju izrade ovog Programa zaduženo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a u izradu su uključeni i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo državne imovine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Grad Vukovar i državna javna poduzeća.

Kroz Program se u predviđenom razdoblju planira provesti ukupno 59 projekata, od čega će u obnovu komunalne i elektroenergetske infrastrukture biti uloženo 1,44 milijardi kuna. U 19 projekata cestovne i željezničke infrastrukture na području Grada Vukovara planira se uložiti oko 727 milijuna kuna.

Tijekom ove godine Vlada u suradnji s Gradom Vukovarom planira osigurati i sredstva za financiranje projekata nerazvrstanih cesta. Nakon donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022., resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i društvo Hrvatske ceste planiraju utvrditi dinamiku izvršenja projekata na nerazvrstanim cestama, a o čemu će Vlada donijeti i posebnu Odluku.

Koordinator provedbe ovih aktivnosti je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a realizacija navedenih projekata osigurat će bolju prometnu povezanost Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, što će pozitivno utjecati na gospodarski rast i razvoj ovog dijela Republike Hrvatske.