Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2018. godinu

ZAGREB, 10.05.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2018. g.

Agencija je funkcionalno i organizacijski neovisno tijelo za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage s ciljem i zadatkom utvrđivanja uzroka nesreća, te s tim u vezi izdavanja sigurnosnih preporuka na osnovu nalaza provedenih sigurnosnih istraga.

Istaknimo kako je Agencija tijekom 2018. godine u području zračnog prometa pokrenula ukupno 14 istraga nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, od čega devet (9) istraga nesreća i pet (5) istraga ozbiljnih nezgoda. Zatvorena je ukupno 21 istraga zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, te je izdano ukupno 16 sigurnosnih preporuka.

Nadalje, pokrenuto je pet (5) istraga pomorskih nesreća i nezgoda, i to četiri (4) istrage vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća i jedna (1) istraga ozbiljne pomorske nesreće. Zatvorena je jedna (1) istraga bez sigurnosnih preporuka, te izdano šest (6) privremenih izjava.

Pored toga, pokrenuto je i sedam (7) istraga izvanrednih događaja u željezničkom sustavu, i to jedna (1) istraga ozbiljne željezničke nesreće, pet (5) istraga nesreća i jedna (1) istraga incidenta.

Završeno je ukupno devet (9) istraga željezničkih nesreća, te je izdano sedam (7) sigurnosnih preporuka od kojih su do kraja 2018. godine sve prihvaćene i u postupku implementacije.