Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (luka Kaprije)

ZAGREB, 10.05.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja (luka Kaprije).

Podsjetimo, Odlukom skupštine Šibensko-kninske županije proširuje se postojeće lučko područje luke Kaprije, utvrđuje novi izdvojeni lučki bazen luke predviđen za izgradnju novog trajektnog pristaništa te dodatno utvrđuje obuhvat sidrišta luke Kaprije.

Izgradnjom nove trajektne luke uklonit će se postojeća maritimna ograničenja u luci te poboljšati brodska povezanost otoka, a što će posljedično pozitivno utjecati i na opće uvjete života i rada na ovom dalmatinskom otoku.

Nadalje, investicija će omogućiti prihvat turističkih plovila, čime će se otok Kaprije dodatno turistički pozicionirati kao poželjna i sigurna turistička destinacija.

Istaknimo kako je planirano proširenje lučkog područja luke Kaprije u skladu s Prostornim planom Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika.