Vlada RH: Usvojen Nacrt konačnog prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka

ZAGREB, 16.05.2019.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt konačnog prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka.

Riječ je, podsjetimo, o nomotehnički dorađenom tekstu Zakona iz prvog čitanja, kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije.

Ovim se Nacrtom stvaraju pretpostavke za učinkovitu provedbu Uredbe o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka, a koja je obvezujuć i izravno primjenjiv zakonodavni akt EU.

Naime, Uredbom se na razini EU želi uspostaviti jedinstveni zakonodavni okvir u području financiranja i naplaćivanja lučkih usluga na transparentan, pošten i nediskriminirajuć način.

U skladu s navedenim, utvrđuje se nadležno tijelo, postupak za rješavanje pritužbi, žalbi i formalnih pritužbi sukladno odredbama Uredbe i izvještavanje Europske komisije o istome, način provedbe savjetovanja s korisnicima luka i drugim dionicima, način objave odluka upravljačkih tijela luka te se propisuju prekršajne sankcije za kršenje Uredbe.