Vlada RH: Usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, za financiranje projekta „Unapređenje infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata“

ZAGREB, 23.05.2019.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka. Donošenjem ove Odluke daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o kreditu za financiranje Projekta „Unapređenja infrastrukture luke Rijeka – produbljenje južnog veza na kontejnerskom terminalu Jadranska vrata“.

Lučkoj upravi Rijeka su za navedeni projekt prethodno odobrena bespovratna sredstva iz programa Connecting Europe Facility (CEF), i to u maksimalnom iznosu u od 2,8 milijuna EUR-a, dok će se preostali 80%-tni dio iznosa sa 14,6 milijuna  EUR-a financirati sredstvima Lučke uprave.

Modernizacijom i produbljenjem kontejnerskog terminala „Jadranska vrata“ i ova će luka, poput drugih jadranskih luka, moći prihvatiti najveće brodove matice.